ဇိလပသည် မည်သူနည်း - ဖြတ်သန်းခဲ့သော ဘဝပုံရိပ်များ

Breaking

Home Top Ad

ထာဝရဘုရား ကောင်းမြတ်တော်မူသည့်အကြောင်းကို မြည်းစမ်း၍ သိမှတ်ကြလော့ (ဆာလံ၊ ၃၄:၈)

Post Top Ad

ဘဝအလင်းပေးသော နှုတ်ကပတ်တော်(ဆာလံ၊ ၁၁၉:၁၀၅)

Thursday, November 11, 2021

ဇိလပသည် မည်သူနည်း

 ၁။ သမိုင်းအကြောင်းလေ့လာခြင်း။

ဇိလပသည် လေအာ၏ ကျွန်မဖြစ်ပြီး၊ လေအာမှ ခင်ပွန်းဖြစ်သော ယာကုပ်ထံသို့ သားသမီးရအံ့ သောငှါအပ်နှင်းမှုကိုခံရသော “ကိုယ် လုပ် တော် = မယားငယ်” တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ထိုသို့ဖြင့် ဇိလပသည် ယာကုပ်အဖို့ သားနှစ်ဦးကိုဖွားမြင်ခဲ့ပြီး၊ ထိုသားနှစ်ဦးမှာ ဂဒ်နှင့် အာရှာပင်ဖြစ်ကြသည်။


၂။  ဇိလပ၏ နောက်ခံသမိုင်း။
            သို့သော်လည်း ဇိလပသည် လာဗန်၏ကျွန်များစွာထဲမှ တစ်ဦးဖြစ်ပြီး၊ ဖခင်မှ သမီးဖြစ်သူကို လက်ဖွဲ့အဖြစ် ပေးလိုက်ခြင်းနှင့် ယာကုပ်အဖို့လေအာမှအပ်နှင်းခြင်းမှအပ အခြားသောအကြောင်းအရာ များကို ကျမ်းစာ၌ ဖေါ်ပြခြင်းမရှိ။ ယာကုပ်နှင့် လေအာ လက်ထပ်ချိန်တွင် “ညဦးအချိန်ရောက်မှ၊ ဇိလပအမည်ရှိသော ကျွန်မကို သမီးလေအာ၌ လက်ဖွဲ့လျက်၊ ထိုသမီးကို ဆောင်သွင်း၍၊ ယာကုပ်သည် သူနှင့်ဆက်ဆံလေ၏” (က၊ ၂၉:၂၄) ဟူ၍တွေ့ရသည်။

၃။ သခင်မ၏ အိမ်ထောင်ရေး။
            ရက်သတ္တပါတ်ကြာသောနောက် ယာကုပ်သည် လေအာ၏အစ်မ ရာခေလနှင့်ထိမ်းမြားသော အခါ လာဗန်သည် သမီးရာခေလ အတွက် ဗိလဟာကိုလက်ဖွဲ့ပေးခဲ့သည် (က၊ ၂၉:၂၉)။ အချို့သော ကျမ်းပညာရှင်များက ဇိလပနှင့် ဗိလဟာသည် အခြားမယားငယ် များဖြင့် လာဗန်မွေးသော သားသမီး များအဖြစ်ပြောဆိုကြသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း ဇိလပနှင့် ဗိလဟာသည် ရာခေလနှင့် လေအာတို့နှင့် ဝမ်းကွဲညီအစ်မများဖြစ်ကြသည်ဆိုကြသော်လည်း နှုတ်ကပတ်တော်၌ ထိုသို့ဖေါ်ပြထားမှုကို လုံးဝမတွေ့ရပါ။

၄။ သခင်မတို့အိမ်တွင်းတိုက်ပွဲ။
            လေအာနှင့် ရာခေလတို့သည် သားသမီးမရနိုင်မှုနှင့်ပါတ်သက်ပြီး အမြဲလိုပင်ပြဿနာရှိနေခဲ့ ကြသည်။ သူတို့နှစ်ဦး လုံးစိတ်တွင် “သားသမီးရှိလျင် ခင်ပွန်းမှမျက်နှာသာပေးမည်” ဟူသောအမြင် ဖြင့်သာ ရှင်သန်နေထိုင်ရင်း၊ နေ့စဉ်တိုက်ပွဲကို ဆင်နွဲနေခဲ့ကြသည်။

ရာခေလသည် ကိုယ်တိုင်ကလေးမရနိုင်မှန်းသိသောအခါ ကျွန်မဖြစ်သော ဗိလဟာကို ခင်ပွန်းသည်ထံ အပ်နှင်းခဲ့ပြီး သားသမီးကို ရယူခဲ့သည် (က၊ ၃၀:၃-၄)။ ထိုနည်းတူ ရာခေလသည်လည်း သူ၏ကျွန်မကို ထိုနည်းတူပေးလိုက်ပြန်ပါသည်။ ထိုသို့ဖြင့် ဇိလပနှင့် ဗိလဟာတို့သည် သူတို့မွေးဖွားသော သားသမီး များအားလုံးသည် သခင်မတို့၏ သားသမီးများအဖြစ် မှတ်ယူလျက်မွေးဖွားပေးခဲ့ ကြသည်။

၅။ ဇိလပသားသမီးများ။
            လေအာသည် သားလေးဦးမွေးဖွားခဲ့သည်။ ရာခေလသည် ကျွန်မဖြစ်သော လေအာအားဖြင့် သားနှစ်ဦးကိုဖွေးခဲ့ပြီး၊ ကိုယ်တိုင် အမည်ပေးခဲ့သည်။ ထို့နောက်တွင် လေအာသည်လည်း ကျွန်မ ဖြစ်သော ဇိလပအား ယာကုပ်ထံအပ်နှင်း၍ သား နှစ်ဦးကိုရယူခဲ့သည် (က၊ ၃၀:၉-၁၀)။ ဇိလပအားဖြင့် ရသောသားနှစ်ဦးမှာ “ဂဒ်” နှင့် “အာရှာ” တို့ဖြစ်သည်။ ထိုသားနှစ်ဦး သည် ဣကရေလ ဆယ်နှစ်မျိုးတွင် စာရင်းဝင်ခဲ့သည် (က၊ ၃၅:၂၆)။

            ထိုဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ဇိလပ၏ အမြင်နှင့် ဆုံးဖြတ်မှုအကြောင်း ကျမ်းစာ၌ ဖေါ်ပြထား ခြင်းမရှိ။ အထူးသဖြင့် ကျွန်မ တစ်ဦးအနေဖြင့်မည်သို့မှလည်း ရွေးချယ်ခွင့်မရှိပါ။ အထူးသဖြင့် ကလေး အမည်ကိုပင်လျင် မှည့်ပိုင်ခွင့်မရှိပါ (က၊ ၃၀:၁၀-၁၃)။

၆။ ခေတ်နှင့်အညီ သုံးသပ်မှုပြုခြင်း။
            နှုတ်ကပတ်တော်၌ ဇိလပနှင့် ဗိလဟာကို “ဇနီးမယားများ” အဖြစ်ဖေါ်ပြထားသော်လည်း (က၊ ၃၇:၂) သူတို့သည် ရာခေလနှင့် လေအာတို့ကဲ့သို့သော ဇနီးမယားများအဖြစ် ဖေါ်ပြသတ်မှတ်ထားခြင်း မခံကြရပါ။ ယနေ့ခေတ်စကားနှင့်ပြောရ လျင် သူတို့သည် “မယားငယ် (သို့) အငယ်အနှောင်း” အဖြစ် သာဆိုရပါမည်။ အချို့သောဘာသာပြန်ကျမ်းမူများတွင် သူတို့ နှစ်ဦးအား “ဒုတိယမယား” အဖြစ်ပြန်ဆို ထားသည်။


            ဇိလပနှင့် ဗိလဟာတို့နှစ်ဦးလုံးသည် ရွေးချယ်ခွင့်မရှိ သခင်မများ၏ ရုပ်သေးရုပ်များသဖွယ် ဆောင်ရွက်ကြရခြင်း ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် “မယားညီအစ်များ” အကြား ကြားခံအရုပ်များ သာသာဖြစ်ခဲ့ကြရသည်။


            သို့သော်လည်း သခင်မတို့ မည်သို့ပင်ပြုစေတော့ ဘုရားသခင်သည် ဇိလပအား ဣသရေလ လူမျိုးတော်ဆယ်နှစ် မျိုးတွင်အပါ အဝင်ဖြစ်ခြေင်းဖြင့် မြောက်စားခြင်းပြုတော်မူခဲ့ပါသည်။


၇။ မထင်မရှားအပြုခံရသော ဇိလပ။
            ဇိလပနှင့်ပတ်သက်ပြီး နှုတ်ကပတ်တော်၌ အခြားမှတ်တမ်းမှတ်ရာများလည်းမရှိပါ။ သူသည် အခြားသော အမျိုး သမီးများ နည်းတူ “လင်ယူ၊ သားမွေး” အဆင့်ဖြင့်သာရှိခဲ့သည်။

    ယာကုပ်အဖို့လည်း ဇိလပသည် သားနှစ်ဦးကိုမွေးပေးခဲ့သည်ဟူ၍သာ သခင်မတို့ကအသုံးပြု ခဲ့သော် လည်း ဘုရား သခင်သည် ကျွန်မ ပင်ဖြစ်လင့်ကစား ဇိလပကိုကြည်ရှုအောက်မေ့၍ ကောင်းကြီးပေး တော်မူခဲ့ပါသည်။ ထိုထက်မျိုးဆက် နှစ်ဆက်အထက်ကလည်း ဟာဂရမှာ ထိုနည်းတူဖြစ်စဉ်နှင့် အာဗြဟံကိုသားမွေးပေးရသည့် ကိုယ်လုပ်တော်၊ အငယ် အနှောင်းအဖြစ်ရှိခဲ့ဘူးပါသည် (က၊ ၁၆:၁-၄)။

၈။ ထင်ရှားစေသောဘုရားသခင်။
        သို့သော်လည်း ဘုရားသခင်သည် ဟာဂရနှင့်အတူပါရှိတော်မူခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည် ဟာဂရ ကိုထင်ရှားပြု၍ နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင် ကယ်တင်၍ မစတော်မူခဲ့သည်။ ထိုမျှမက မည်သို့ဖြစ်လာမည် မှအစ လမ်းညွန်ပေးလျက် ဘုရားသခင်သည် သူတို့သားအမိကို ကောင်းကြီးပေးတော်မူခဲ့ပါသည် (က၊ ၂၁)။

    ဟာဂရ၊ ဗိလဟာနှင့် ဇိလပတို့ဖြစ်စဉ်များကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် လူတို့သည် မည်သို့ပင်အလေး မထား၊ ဂရုမပြု၊ ဥပေက္ခာပြုထား ကြပါစေ ဘုရားသခင်သည် တစ်ဦးချင်းကို ဂရုစိုက်တော်မူကြောင်း၊ သူတို့နှင့်စပ်ဆိုင်သော သားသမီးများကို လည်းဆက်လက်၍ ကောင်းကြီးပေးနေတော်မူကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့သင်ခန်းစာယူနိုင်ပါသည်။

 

နာမတော်မြတ်၌

ဆယ်မြူရယ်စိုးလွင်

 

မှတ်ချက်။ ။ Who was Zilpah in the Bible? အား မြန်မာမူပြုပါသည်

No comments:

Post a Comment

စာဖတ်သူအမြင်နှင့် အကြံပြုချက်များကို မြော်လင့်ကြိုဆိုပါသည်...

Post Bottom Ad

ထာဝရဘုရားသည် ငါ၏သိုးထိန်းဖြစ်တော်မူ၏ (ဆာလံ၊ ၂၃:၁)

Pages