ဘာကြောင့် သမ္မာကျမ်းဟုခေါ်ရသနည်း - ဖြတ်သန်းခဲ့သော ဘဝပုံရိပ်များ

Breaking

Home Top Ad

ထာဝရဘုရား ကောင်းမြတ်တော်မူသည့်အကြောင်းကို မြည်းစမ်း၍ သိမှတ်ကြလော့ (ဆာလံ၊ ၃၄:၈)

Post Top Ad

ဘဝအလင်းပေးသော နှုတ်ကပတ်တော်(ဆာလံ၊ ၁၁၉:၁၀၅)

Sunday, November 14, 2021

ဘာကြောင့် သမ္မာကျမ်းဟုခေါ်ရသနည်း


၁။ စတင်အသုံပြုခြင်း။
“Biblia sacra (holy books)” ဟူသောစကားစုကို အလယ်ခေတ်ကာလတွင် ဦးစွာအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ အင်္ဂလိပ် ဘာသာအားဖြင့် အစောဆုံးမဟုတ် (မသေချာ) သည့်တိုင် “သမ္မာကျမ်းစာ = Holy Bible” ကို King James Version တွင် ၁၆၁၁ ကြိမ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ထိုသို့အသုံးပြုရာတွင် “Holy” ဆိုသောအဓိပ္ပါယ်မျာ ဘုရားသခင့်နှုတ်ကပတ် တော်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုထားသည်။
 
၂။ ဖွင့်ဆိုမှု။
“Holy” ဟူသောစကားလုံးသည် “သန့်ရှင်းခြင်း၊ မြင့်မြတ်ခြင်း၊ စင်ကြယ်ခြင်း၊ အထွဋ်အမြတ်” ဟူ၍အဓိပ္ပါယ်ရှိ ပါသည်။ ဘုရားသခင်မှ မောရှေအား “မီးခြုံခန်း” တွင် သင်နင်းရာမြေသည် သန့်ရှင်းသောကြောင့် သင်၏ဖိနပ်ကို ချွတ်ပါဟူ၍ဆိုထားခဲ့ပါသည်။ ထိုမြေသည် ဘုရားသခင့်မျက်မှောက်တော်တည်ရှိရာဖြစ်သော ကြောင့် သန့်ရှင်း စင်ကြယ်ခြင်းသို့ ရောက်ရှိသွားရခြင်းဖြစ်သည်။ 
 
အကြောင်းမှာ ဘုရားသခင်နှင့် ဘုရားသခင့်စကားတော်တို့သည် စင်ကြယ်သည်၊ မွန်မြတ်သည်၊ သန့်ရှင်းသည် ထို့ကြောင့် အပြစ်နှင့်ပြည့်နှက်နေသော လူသား တစ်ဦးဖြစ်သည့် မောရှေသည် ချဉ်းကပ်ခြင်းငှါ မထိုက်မတန်။ ဘုရားသခင်သည် စုံလင်တော်မူသောကြောင့် နှုတ်ထွက်စကားတော်ဖြစ်သော နှုတ်ကပတ်တော် သည်လည်း စင်ကြယ်၍၊ သန့်ရှင်းတော်မူပါသည် (ဆာလံ၊ ၁၉:၇)။ ဘုရားသခင်သည် ဖြောင့်မတ်၍ မှန်ကန်တော်မူသည့်နည်း တူထိုအရှင်၏ စကားတော်တို့သည် လည်း သန့်ရှင်း၍ ဖြောင့်မတ်တော်မူပါသည် (ဆာ၊ ၁၉:၈)။ 
 
၃။ သန့်ရှင်းသော နှုတ်ထွက်သမ္မာကျမ်း။
နှုတ်ကပတ်တော်ကို ဘာကြောင့် “Holy” ဟူ၍သုံးရပါသနည်းဟူ၍လည်း အခြားနည်းဖြင့်ဆိုရလျင် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏လမ်းပြမှုအောက်တွင် ရေးသားခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
 
“ထိုကျမ်းစာရှိသမျှသည် ဘုရားသခင် မှုတ်သွင်းတော်မူသော အားဖြင့်ဖြစ်၍၊ ဘုရားသခင်၏ လူသည်စုံလင် သောသူ၊ ကောင်းသော အမှုအမျိုးမျိုးတို့ကို ပြုစုခြင်းအလိုငှါ ပြင်ဆင်သောသူ ဖြစ်မည်အကြောင်း၊ ဩဝါဒ ပေးခြင်း၊ အပြစ်ကိုဘော်ပြခြင်း၊ ဖြောင့်မတ်စွာ ပြုပြင်ခြင်း၊ တရားကို သွန်သင်ခြင်း၊ ဖြောင့်မတ်စွာ ပြုပြင်ခြင်း၊ တရားကိုသွန်သင်ခြင်း ကျေးဇူးများကို ပြုတတ်၏” (၂ တိ၊ ၃:၁၆-၁၇)။ 
 
“မှုတ်သွင်း” ဟူသောအင်္ဂလိပ်စကားလုံး “God-breathed” ကို ဂရိလိုအားဖြင့် “Theopneustos” မှပြန်ဆိုထား ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို “Theopneusto” မှာမူရင်း “Theos = ဘုရား” နှင့် “pneo = မှုတ်သွင်းခြင်း (သို့) အသက်သွင်း ခြင်း” ဟူသောစကားလုံးနှစ်ခုကိုတွဲလျက်သုံးထားခြင်းဖြစ်သည်။ 
 
ထိုနည်းတူ အင်္ဂလိပ်စကားလုံး “pneumonia” ဆိုသောစကားလုံးမှာ ဂရိဘာသာစကားမှ မြစ်ဖျားခံထားခြင်းဖြစ် သည်။ ထို့ကြောင့် "သန့်ရှင်းသောဘုရား၊ သန့်ရှင်းဝိညာဉ်တော်” အစရှိသဖြင့်အသုံးပြုသည့်နည်းတူ နှုတ်ကပတ် တော်ကိုလည်း “Holy Bible =သမ္မာကျမ်းစာ” ဟူ၍အသုံးပြုထားခြင်းဖြစ်သည်။
နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအစပြုရေးသားသူမှာ သန့်ရှင်းတော်မူသောဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်ဖြစ်၍၊ ထိုရေးသား တော်မူသောစကားတော်တို့သည်လည်း သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ကြပါသည်။ 
 
၄။ အခြားသောဖွင့်ဆိုမှု။
“Holy” ဟူသောအခြားသော အဓိပ္ပါယ်မှာ “သီးသန့်ထားရှိခြင်း” ဟူ၍ဆိုလိုပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ဘုရားသခင်မှ ဣသရေလလူမျိုးတော်များအား လူမျိုးတကာ တို့အတွက် သီးသန့်ခွဲခြား၍ချီးမြောက်ကာ အလင်းဆောင်စေတော် မူခဲ့သည်။ လူမျိုးတကာအလယ်မှ “စင်ကြယ်သောလူမျိုးတော်၊ ယာဇ်ပုရောဟိတ်များ” အဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့သည်ကို လည်းသိမြင်နိုင်ပါသည်။ 
 
“သင်တို့သည်လည်း မင်းစည်းစိမ်ရှိသော ယဇ်ပုရောဟိတ်မျိုး၊ သန့်ရှင်းသောလူမျိုး ဖြစ်ရကြလိမ့်မည် ဟူသော အမိန့်တော်ကို ဣသရေလအမျိုးသားတို့အား ဆင့်ဆိုလော့ဟု မိန့်တော်မူ၏” (ထွက်၊ ၁၉:၆)။ အလားတူစွာ ယနေ့ ခရစ်ယာန်တို့ကိုလည်း လောကီမှောင်မိုက်ထဲမှနေပြီး အလင်းဆောင်သောသူများ၊ ယာဇ်ပုရောဟိတ်များအဖြစ် သီးခြားခွဲခန့်ထားတော်မူပါသည်။ ၎င်းကိုပင်လျင် “သီးခြားခန့်အပ်ခြင်း” ဟူ၍ဆိုရပါမည်။ “သင်တို့မူကား၊ မှောင်မိုက်ထဲမှ အံ့ဘွယ်သော အလင်းတော်သို့ ခေါ်သွင်းတော်မူသော သူ၏ဂုဏ် ကျေးဇူးများကို ဘော်ပြစေခြင်း ငှါ၊ ရွေးချယ်တော်မူသော အမျိုးဖြစ်ကြ၏။ မင်းစည်းစိမ်ရှိသော ယဇ်ပုရောဟိတ်မျိုး၊ သန့်ရှင်းသောလူမျိုး၊ ပိုင်ထိုက်တော်မူသော အပေါင်းအသင်းဖြစ်ကြ၏” (၁ ပေ၊ ၂:၉)။ 
 
ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်သီးခြားရေးသားထားပေးသော ထိုနှုတ်ကပတ်တော်သည် သန့်ရှင်း စင်ကြယ်၍ မြင့်မြတ်သောကြောင့် “Holy Bible = သမ္မာကျမ်းစာ” ဟူ၍ခေါ်ဆိုကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အကြောင်းမှာ ထိုနှုတ်ကပတ်တော်ကျမ်းစာသည် အပြစ်နွံ၌ နစ်မွန်းနေသောလူသားများကို လွတ်ခြင်းအခွင့် ပေးနိုင်ပါသည် (ယော၊ ၈:၃၂)။ ထိုမျှမက အသက်တာကိုပြောင်းလဲစေခြင်းနှင့်အတူ ပညာတရားကိုလည်းပေးစွမ်းနိုင်ပါသည် (ဆာ၊ ၁၉:၇)။
အချုပ်ဆိုရလျင် နှုတ်ကပတ်တော်သည် လူသားတို့အား...
 
(၁) လွတ်ခြင်းအခွင့်ပေးသည် (ယော၊ ၈:၃၂)။
(၂) ပညာတရားကိုပေးသည် (ဆာလံ၊ ၁၉:၇)။
(၃) စင်ကြယ်သောအသက်တာကိုပေးသည် (ယော၊ ၁၇:၁၇)။
(၄) ငြိမ်သက်၊ ဝမ်းမြောက်၊ မြော်လင့်ခြင်းကိုပေးသည် (ဆာ၊ ၁၁၉:၅)။
(၅) ထာဝရကာလတိုင် တည်လျက်ရှိနေမည့်စကားတော်ဖြစ်သည် (မ၊ ၅:၁၈)ဟူ၍ အစရှိသော ဂုဏ်ထူးဝိသေသများနှင့် ပြည့်စုံလျက်ရှိသောကြောင့် "Holy Bible = သမ္မာကျမ်းစာ” ဟူ၍ ခေါ်ဆိုရခြင်းဖြစ်သည်။ 
 
နာမတော်မြတ်၌
ဆယ်မြူရယ်စိုးလွင်
မှတ်ချက်။ ။ Why is the Bible called the Holy Bible? အားမြန်မာမူပြုပါသည်။

No comments:

Post a Comment

စာဖတ်သူအမြင်နှင့် အကြံပြုချက်များကို မြော်လင့်ကြိုဆိုပါသည်...

Post Bottom Ad

ထာဝရဘုရားသည် ငါ၏သိုးထိန်းဖြစ်တော်မူ၏ (ဆာလံ၊ ၂၃:၁)

Pages