Sunday, September 18, 2016

သခင္ေပးတဲ့အိပ္မက္

ေက်းရြာမွၿမိဳ႕
ၿမိဳ႕မွတိုင္းႏိုင္ငံ
စာေပေျခဆန္႔ခ်င္ခဲ့တာ
ေဟာ....
မေလးၿပီးခဲ့ၿပီ


ခု....
ထိုင္းေရာက္ရျပန္ေတာ့
မၾကာခင္
ဘယ္အထိေျခဆန္႔ရဦးမွာလဲဆိုတာ
သခင္နဲ႔ ကြၽန္ေတာ္သာ သိပါရဲ႕ေလ။

ဆယ္ျမဴရယ္စိုးလြင္