Tuesday, August 30, 2016

အလိုေတာ္ႏွင့္ညီေသာ ေက်းဇူးဆပ္နည္းမ်ား

လူတုိင္းဘ၀တြင္ ေက်းဇူးျပဳျခင္းကို ခံစားဘူးၾကေပမည္။ ထိုသို႔ခံစားရေသာ ေက်းဇူးတရားမ်ားကို အခ်ိဳ႕ ေမ့သြားတတ္။ အခ်ိဳ႕က ဘ၀တစ္ခုလံုးႏွင့္ယွဥ္ၿပီး သယ္ေဆာင္သြားတတ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်းဇူးတရားႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ စကားပံုမ်ားလည္းရွိလာခဲ့သည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အရဆိုလွ်င္ "ေက်းဇူးခ်ီးမြမ္းျခင္းယဇ္ကို ပူေဇာ္ေသာသူသည္ ငါ၏ဘုန္းကိုထင္ရွားေစေသာသူျဖစ္၏" ဟုဆိုထားျခင္းျဖစ္သည္။
အမွန္ေတာ့ "ေက်းဇူးမဆပ္ရင္ေနပါ ေက်းဇူးမကန္းနဲ႔" ဟူ၍ ျမန္မာစကားပံုထားရွိသည္မွာ အေၾကာင္းမဲ့ မဟုတ္ပါ။ အေၾကာင္းမွာ ေက်းဇူးကန္းသူသည္
ဘယ္ေသာအခါမွ ေကာင္းစားႏုိင္မည္မဟုတ္။ ေက်းဇူးကန္းသူ ကိုလူတိုင္းမႏွစ္ၿမိဳ႕၊ မႏွစ္သက္ၾက။ ေရရွည္လက္မတြဲႏိုင္ၾက။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်းဇူးတရားသိတတ္သူကို ဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္က "ေက်းဇူးသိတတ္သူသည္ ….. ငါ့ဘုန္းကိုထင္ရွားေစသူ"ဟုဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၁။ ေက်းဇူးျပဳသူကို သိတတ္ျခင္း။
ကိုယ့္အေပၚတြင္ သူျပဳေသာ ေက်းဇူးကို သိတတ္ျခင္းသည္ မဂၤလာတစ္ပါးျဖစ္သည္။ မိမိအား ေငြသိန္း ခ်ီေပး ကူညီခဲ့သူကို တန္ျပန္ေငြ သိန္းခ်ီၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပန္ဆပ္ႏုိင္မွ ဆပ္ႏိုင္ၾကေပမည္။ ထိုသို႔ ျပန္ေပးႏိုင္၍ ဆပ္ခဲ့သည္ဆိုလွ်င္ေသာ္မွ ေက်းဇူးဆပ္ရာ မမည္ အေၾကြးဆပ္သည္ႏွင့္သာတူေပမည္။
ထို႔အစား "ေက်းဇူးသိတတ္ျခင္း" ကပိုမိုထိေရာက္ေစပါသည္။ စာေရးသူ ေက်ာင္းသားဘ၀တြင္ ကူညီ ေဖးမခဲ့ သူမ်ားစြာရွိပါသည္။ ထိုသို႔ကူညီခဲ့သူမ်ားကို စာေရးသူ တတ္ႏိုင္ေသာ ကတိကိုအၿမဲေပးခဲ့ပါသည္။ "အခု လို ကူညီေပးတာကို ေက်းဇူးတင္တယ္ဗ်ာ….. ကူညီခဲ့တဲ့အတုိင္း ကၽြန္ေတာ္ေသသည့္တုိင္ေအာင္ ဒီသာသနာ ခရီးမွာ ရွိေနမွာပါ" ဟုေလးနက္စြာဆိုခဲ့သည္။

၂။ ေက်းဇူးျပဳသူဆႏၵ ျပည့္စံုေစျခင္း။
အေၾကာင္းမွာ သူတို႔ကူညီေနျခင္းက မိမိသြားေနေသာလမ္းတြင္ ႀကံဳေနရေသာအခက္အခဲကို ျမင္ေတြ႕ စာနာၿပီး ကူညီေပးျခင္းမဟုတ္လား။ ထိုေၾကာင့္ သူတို႔ေပးေသာ အကူအညီျဖင့္ ထိုလမ္းကိုအၿပီးတုိင္ေစ ျခင္းကလည္း သူတို႔စိတ္ေစတနာကို အေလးအနက္ထားေဆာင္က်ဥ္းေပးမည္ဟု ဆိုလိုက္ျခင္းပင္။ ထိုသို႔ၿပီးစီး ေစမႈကို သူတို႔လိုလားၾကသည္မဟုတ္လား။
ထို႔ေၾကာင့္ စာေရးသူဘ၀တြင္ သူတို႔ေပးေသာ အကူအညီသည္ မည္သည့္အတြက္ဆိုသည္ကို ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္ၿပီး ထို႔အတြက္ပင္ သူတို႔အကူအညီကိုေကာင္းစြာ အသံုးျပဳခဲ့သည့္အတြက္ ယေန႔ ထက္တုိင္ သူတို႔ႏွင့္ေတြ႕ေသာအခါ ၿပံဳးေပ်ာ္ႏိုင္သည္။ သူတို႔လည္း ၀မ္းသာၾကည္ႏူးၾကသည္။

၃။ ေက်းဇူးတရား၏ အတိမ္အနက္ကို ေလးစားပါ။
စာေရးသူဘ၀တြင္ တစ္ခ်ိန္က ေငြ ၉၀၀ ႏွင့္ ထမင္းတစ္နပ္စာ ေက်းဇူးျပဳဘူးသူရွိခဲ့ပါသည္။ သူတို႔ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ၿပီး ေက်းဇူးတရားအေၾကာင္းကို ေျပာေသာအခါ "ဒါေလးက ဘာမွ မဟုတ္ပါဘူးကြာ ထည့္ေျပာမေနပါနဲ႔" ဆိုၿပီးဆိုလာသည္။
မွန္ပါသည္ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းအရ ေငြ ၉၀၀ သည္မဆိုစေလာက္အျဖစ္ႏွင့္ ထမင္းတစ္နပ္သည္ အေလးထားစရာမဟုတ္ဟု ကၽြန္ေတာ္မဆိုႏုိင္ပါ။ အေၾကာင္းမွာ ထိုစဥ္က ထမင္းတနပ္သည္ ကၽြန္ေတာ့္အဖို႔ တစ္နပ္စာမဟုတ္ "ဘ၀ဆက္ေပးခဲ့သည့္ ထမင္း" ျဖစ္ေနပါသည္။ ထိုစဥ္က ေငြ ၉၀၀သည္ "အနာဂါတ္လမ္းကို ခင္းေပးခဲ့သည့္ ေငြ" ျဖစ္ေနသည္ကိုမူ ဥေပကၡာမျပဳႏုိင္ပါဟုဆိုေသာအခါ။ ထိုေက်းဇူးရွင္ ၀မ္းသာသြားခဲ့သည္။
ထို႔ေနာက္ "မင္းကို ကူညီခဲ့ရတာ ငါေနာင္တမရဘူး၊ ကူညီေပးခဲ့ရလို႔ ေက်းဇူးတင္တယ္"ဆိုၿပီး စာေရးသူ ကို၀မ္းသာလႈိက္လွဲစြာျဖင့္ ဖက္ေပြ႕ႏႈတ္ဆက္ခဲ့သည္။

၄။ ေက်းဇူးမဆပ္ႏိုင္ေသာ္မွ မကန္းေလနဲ႔။
ငယ္စဥ္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလံုး အတန္းစာတြင္ ဖတ္မွတ္ၾကားဘူးၾကေပမည္။ "ဆရာအာျပန္ အာေခါင္ လွံဆူး"ဆိုေသာသာဓကတြင္ ဗ်ိဳင္းထံမွ ငါးဖမ္းစားနည္းကို အတုျမင္အတတ္သင္ခဲ့ေသာ လုလင္ငယ္ မွာရွင္ဘုရင္ေရွ႕တြင္ မိမိဆရာမွာ ဗ်ိဳင္ျဖစ္ေၾကာင္း မေျပာလို၍ ဆရာ့အေပၚတြင္ ဥေပကၡာျပဳကာ ေက်းဇူးကန္းခဲ့ ေသာေၾကာင့္ ဘ၀ဆံုးေရတိမ္နက္ခဲ့ရပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ သူ႔ေက်းဇူးကို မဆပ္ႏုိင္စရာ အေၾကာင္းမရွိပါ။ မဆပ္လိုျခင္းသာျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ စာေရးသူဘ၀တြင္ ကူညီခဲ့ၾကသည့္ ေက်းဇူးရွင္မ်ားစြာရွိပါသည္။ သူတို႔အားလံုးကို တစ္ဦးခ်င္း ေက်းဇူး လိုက္ဆပ္ ေနမည္ဆိုလွ်င္ ဘယ္မွာ အမႈႀကီးငယ္မ်ားကို ေဆာင္ႏုိင္ပါမည္နညး္။ "ေက်းဇူးရွင္မ်ား" အားလံုးက လဲ သူတို႔ကို တစ္ျပန္ေက်းဇူးဆပ္ရမည္ဟု မေျမာ္လင့္ခဲ့ၾကပါ။ 

၅။ စိတ္ခ်မ္းသာေစမည့္ ေက်းဇူးဆပ္နည္း။
"ကိုယ္ေပၚျပဳဘူး သူ႔ေက်းဇူး အထူးသိတတ္ေစ"ဟု ငယ္စဥ္က စာေရးသူ မိခင္မွဆံုးမခဲ့ဘူးသည္။ ထိုသို႔ ေသာမိခင္ေကာင္းကိုရရွိထားေသာေၾကာင့္ ေက်းဇူးဆပ္နည္းမ်ားစြာထဲမွ မိမိဆပ္ႏိုင္သည့္နည္းျဖင့္ စာေရးသူ အေပၚတြင္ေက်းဇူးျပဳဘူးသူမ်ားကို ေက်းဇူးဆပ္ေလ့ရွိသည္။
ယေန႔တုိင္ အေမ့ေက်းဇူးကို ကၽြန္ေတာ္မဆပ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း အေမ့အေၾကာင္းေတြးတိုင္း ဘယ္ေသာ အခါမွ ေနာင္တမရေသာအခ်က္ရွိပါသည္။ ၄င္းမွာ အေမက ကၽြန္ေတာ့္ကို နည္းတစ္ခုေပးခဲ့သည္ "မိဘေက်းဇူ းမဆပ္ႏုိင္ေသာ္မွ မိဘမ်က္ရည္မက်ေစဘူးဆိုရင္ ဒါေက်းဇူးဆပ္နည္းပဲ" ဟုဆိုခဲ့သည့္တုိင္း အေမ့ဘ၀တြင္ ကၽြန္ေတာ္ေၾကာင့္ "မ်က္ရည္မက်ေစရ"ဟု ခိုင္မာေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။
အေမ့အတြက္ ဒုကၡပင္လယ္ေ၀ေစေသာ သားမျဖစ္ခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ ယေန႔တုိင္ ၀မ္းသာရႊင္ျမဴးႏုိင္သည္။ သင္လည္း ယေန႔ရွိသည့္ေနရာတြင္ မိမိမွာ စည္းစိမ္ဥစၥာမရွိ၍ ေက်းဇူးမဆပ္ႏုိင္သူဟူေသာ ခံစားခ်က္ျဖင့္ ဘ၀ကို မေၾကမနပ္ျဖစ္စရာမလုိ။ မိမိအရွိ၊ အျဖစ္၊ အသိတရားတို႔ျဖင့္ ေက်းဇူးတရားကို အေကာင္းဆံုးဆပ္ႏုိင္သူ ျဖစ္ႏုိင္ခြင့္ကို ဘုရားသခင္ေပးထားပါသည္။
ထိုသို႔ေသာသူမ်ားအတြက္ ဘုရားသခင့္ ကတိေတာ္မွာ "ေက်းဇူးခ်ီးမြမ္းျခင္းယဇ္ကို ပူေဇာ္ေသာသူ သည္ ငါ၏ ဘုန္းကိုထင္ရွားေစေသာသူျဖစ္၏။ မိမိသြားရာလမ္းကို ဆင္ျခင္ေသာသူအားလည္း ကယ္တင္ျခင္း ေက်းဇူးကို ငါျပဦးမည္" ဟု ကတိေတာ္ေပးလွ်က္ ေက်းဇူးဆပ္သူမ်ားကို ရွာေဖြေနပါသည္……

နာမေတာ္ျမတ္၌
ဆယ္ျမဴရယ္စိုးလြင္