Tuesday, August 30, 2016

ကၽြန္ေတာ့္ ေက်းဇူးရွင္မ်ား
ဘ၀တြင္ ေက်းဇူးတင္ရမည့္သူမ်ားဟုဆိုလိုက္သည္ႏွင့့္ သူသူငါငါက ဘုရား၊ တရားႏွင့္ မိဘ၊ ဆရာ ဂုဏ္ေက်းဇူးမ်ားကိုသာ ေျပးျမင္ေယာင္မိၾကပါလိမ့္မည္။ မွန္သည္။ ထိုေက်းဇူးရွင္မ်ားကို ကၽြန္ေတာ္ မေမ ့ မေလွ်ာ့ပါ ဘ၀တြင္ အေရးပါေသာ္လည္း အေလးထားျခင္းမခံရသည့္သူမ်ားကိုသာ ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ ေရးသားေက်းဇူးဆပ္လိုပါသည္။


၁။ #မလိုမုန္းတီးစိတ္ရွိေသာ_ေက်းဇူးရွင္မ်ား
လူတုိင္းက ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးမႈကို ရယူလိုၾကသည္။ မိမိလည္းမလိုမုန္းတီးမႈကို မလိုလားသကဲ့သုိ႔ ကိုယ္တုိင္လည္း ထိုသို႔မလိုမုန္းတီးသူအျဖစ္ မလိုလားၾကပါ။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မသိႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားျဖင့္ သူတစ္ပါးကို အလိုလိုမုန္းတီးေနတတ္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သူတို႔ဘ၀ကို သူတို႔လည္းထို သို႔ျဖစ္လိုၾကမည္မဟုတ္မွန္း ကၽြန္ေတာ္သိပါသည္။
သူတို႔ဘ၀ကို ခနထားၿပီး သူတို႔ေက်းဇူးကို ေျပာျပလိုပါသည္။ တိုင္းတစ္ပါးတြင္ ကိုယ္ ေရးအႀကံေပး အရာရွိမ်ားကို ေငြေၾကးကုန္က်ခံၿပီး မိမိလိုအပ္မႈမ်ားကို ျပင္ဆင္ၾကသည္။ သူတို႔မလိုမုန္းထား စိတ္မ်ား ေၾကာင့္ဘ၀တြင္ "မွန္ကန္စြာ ျပဳမူ၊ ေနထိုင္၊ သြားလာ၊ စားေသာက္၊ ဘ၀ကိုျပင္ဆင္ဖို႔ရန္" အခြင့္ အလမ္းမ်ား ကို ရရွိႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ ေက်းဇူးရွင္မ်ား စာေရးသူဘ၀တြင္ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ရရွိထားပါသည္။

၂။ #အတင္းအဖ်င္းေျပာေသာ_ေက်းဇူးရွင္မ်ား
အတင္းအဖ်င္းမွာ မၾကာမၾကာ ၾကားရေသာစကားျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္လည္း သူတို႔ ေျပာ ေသာစကားအတိုင္း မိမိသည္အတၱႀကီးသူဟုတ္မဟုတ္ မိမိကိုယ္ကိုျပင္ဆင္ႏိုင္ပါသည္။ "ပညာရွိသတိျဖစ္ခဲ" ဆိုေသာ စကားပံုအတုိင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘ၀တြင္ အလြဲအမွားမ်ားျဖစ္ေနလွ်င္ အမွန္ပင္ ျပဳျပင္ေပးမည့္သူကို အမွန္လိုအပ္ပါသည္။
မိမိအသိုင္းအ၀န္းမွ ခ်စ္ခင္သူတိုင္းက ထိုသို႔အမုန္းခံ၊ အဆူခံၿပီး မေျပာရက္၊ မေျပာရဲၾကေသာ္လဲ အထက္ပါလူမ်ားကေတာ့ ထိုသို႔မဟုတ္ ေျပာရဲဆိုၾကပါသည္။
အကယ္၍ အတင္းအဖ်င္းစကား "မမွန္ခဲ့ပါက"လည္း သတိေပးစကားအျဖစ္ခံယူက်င့္သံုးႏုိင္ၿပီး "မွန္ခဲ့ပါက" လည္း ျပင္ဆင္လွ်က္ ခရီးႏွင္လွ်င္ ဘ၀ခရီးေျဖာင့္ျဖဴးႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ ေက်းဇူးရွင္မ်ား စာေရးသူဘ၀တြင္ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ရရွိထားပါသည္။

၃။ #ေရွ႕တစ္မ်ိဳး_ကြယ္တစ္မ်ိဳး_ႏွစ္မ်က္ႏွာရွိေသာ_ေက်းဇူးရွင္မ်ား
မိမိေရွ႕တြင္ ရႊန္းရႊန္းေ၀ေအာင္ ေလးစား၊ ခ်စ္ခင္၊ ဂုဏ္ယူတတ္ေၾကာင္းေျပာေသာ္လည္း မိမိကြယ္ ရာတြင္ကား မိမိျပဳသမွ်ေက်းဇူးကိုပင္ မသိတတ္ ဖေလာင္းဖလဲမ်ားတတ္ေသာသူမ်ားကို ေတြ႕ရေသာအခါ ေနာက္ေက်ာဓါးအထိုးခံရသည့္ႏွယ္ အခံခက္ရသည္။
သို႔ေသာ္ သူတို႔သည္ မိမိစိတ္ႏွင့္တစ္ပါးသူကို အလြန္အကၽြံမေရာမိဖို႔ႏွင့္ အားလံုးကိုတစ္သေဘာ ထဲ မဟုတ္ေၾကာင္း သင္ယူရန္ လမ္းေၾကာင္းခင္းေပးေနသူမ်ားျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေလာကတြင္ ထိုသို႔ ေရွ႕တစ္မ်ိဳး ကြယ္ရာတစ္မ်ိဳး ေျပာတတ္ေသာသူမ်ားက မိမိအား အရာရာကို ခ်ိန္ခြင့္ညီမွ်စြာ ေနထိုင္၊ ေပါင္းသင္းတတ္ဖို႔ ဆရာသမားေကာင္း၊ ေက်းဇူးရွင္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေသာ ေက်းဇူးရွင္မ်ား စာေရးသူ ဘ၀တြင္ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ရရွိထားပါသည္။
၄။ #အၿမဲ_ဆန္႔က်င္ေနတတ္ေသာ_ေက်းဇူးရွင္မ်ား
မည္မွ်ပင္ အေကာင္းဆံုးလုပ္ေနပါေစ ဆန္႔က်င္ေနမည့္သူမ်ား ရွိေပလိမ့္မည္။ သူတို႔ေၾကာင့္ စိတ္ပင္ပန္းရသည္မွာ မလြယ္မွန္းသိပါသည္။ ခံစားဘူးပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ့္ဘ၀ တည္ေဆာက္မႈ တြင္ သူတို႔သည္ မပါမျဖစ္၊ မရွိမျဖစ္ေသာ ေက်းဇူးရွင္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။
ထိုေက်းဇူးရွင္မ်ားဘ၀တြင္ ဘယ္ေသာအခါမွ ၿငိမ္းေအးမႈအစစ္အမွန္ကို မရၾကပါ။ သူတို႔အား မိမိ ဖက္မွ ေမတၱာျပလွ်င္ သူတို႔အဖို႔ ပိုၿပီးပူေလာင္ၾကရသည္မွာ စိတ္မေကာင္းစရာလည္းျဖစ္သည္။ သို႔တုိင္ သူတို႔ ဆန္႔က်င္ ျပဳမူမႈမ်ားေၾကာင့္ ဘ၀တြင္ တက္လမ္းမ်ားစြာကို ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။
စာေရးသူဘ၀တြင္ ထိုသို႔ ဆန္႔က်င္ေနတတ္ေသာ ေက်းဇူးရွင္မ်ားေၾကာင့္ ဘ၀တက္လမ္းမ်ားစြာ ကို ျမင္ေတြ႔ခြင္၊ ရယူပိုင္ခြင့္၊ တည္ေဆာက္ႏုိင္ခြင့္မ်ားစြာ ရရွိခဲ့သည္။ ထိုသို႔ေသာ ေက်းဇူးရွင္မ်ား စာေရးသူ ဘ၀တြင္ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ရရွိထားပါသည္။

၅။ #ေက်းဇူးရွင္မ်ားအား_ေက်းဇူးဆပ္နည္း
အထက္ပါ ေက်းဇူးရွင္မ်ားႏွင့္ အတူသြားလာ၊ ေနထိုင္၊ လုပ္ေဆာင္ရျခင္းမွာ အမွန္ခက္ခဲလွသည္။ စိတ္ပင္ပန္းစရာတစ္ခုအျဖစ္ က်ဥ္းၾကပ္ခဲ့ဘူးသည္။
သို႔ေသာ္ စာေရးသူ ဓမၼပညာစတင္ေလ့လာစဥ္က အထက္ပါ အမႈကိစၥမ်ိဳးမ်ားစြာ ႀကံဳေတြ႕ရေသာ အခါတြင္ ႀကီးစြာ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိသည္။ ထိုသို႔ျဖင့္ ျမန္မာစကားပံု တစ္ခုကိုသာ ေျပးျမင္ေယာင္ေနမိ သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအခိုက္တြင္ "ေက်းဇူးရွင္အား မျပစ္မွားႏွင့္" ဆိုေသာ စကားတစ္ခြန္းေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္ အားေက်းဇူး ကင္းေသာသူမဟုတ္လွ်င္ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ထိုသူအား မျပစ္မွားေတာ့ဟု ဆံုးျဖတ္မိသည္။
ထိုအခါ အထက္ပါအတိုင္း စာေရးသူအား "သင္ဆရာ" "ျမင္ဆရာ" "ၾကားဆရာ" စေသာ ေက်းဇူးျပဳ ဘူးသူမ်ားအားလံုးကို ခြင့္လြတ္စိတ္ျဖင့္သာ နားလည္ေပးရန္ႏွင့္ သူတို႔အတြက္ အေကာင္းဆံုးတုန္႔ျပန္ဖို႔သာ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေတာ့သည္။
စာေရးသူအျမင္အား ေျပာင္းလဲေစသည့္ အရာမွာထာ၀ရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ စကားတစ္ခြန္း ေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။ "တဖန္မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား ငါသည္ သင္တို႔ကို အက်ိဳးနည္းေစ ျခင္းငွါ ႀကံစည္ေသာ အႀကံမဟုတ္ဘဲ၊ သင္တုိ႔သည္ ေျမာ္လင့္ေသာအက်ိဳးကိုရမည့္အေၾကာင္း၊ ၿငိမ္၀ပ္ေစ ျခင္းငွါသာ သင္တို႔အဖို႔ ႀကံစည္ေသာ အႀကံတို႔ကို ငါသိ၏"ဟူေသာ ဘုရားသခင့္ ကတိေတာ္ေၾကာင့္ အထက္ပါ ေက်းဇူးရွင္မ်ားကို အျပစ္မျမင္တတ္ေတာ့ဘဲ သူတို႔ထံမွ ေကာင္းေသာအရာမ်ားကို အရယူၿပီး သူတို႔အတြက္ -
• ဆုေတာင္းေပးျခင္း။
• စာနာေပးျခင္း။
• ေဖးမကူညီေပးျခင္း။
• ႀကံဳလွ်င္ အားေပးမႈျပဳျခင္းမ်ားကိုသာ ျပဳေနမိေတာ့သည္။
အထက္ပါ က်မ္းစကားတြင္ အဂၤလိပ္စာ Amplified Version ၌ "For I Know the thoughts and plans that I have for you" ဟုဆိုထားပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ မည္သို႔ေသာအခါမွ "ျပႆနာကို မီးထြန္း" မရွာတတ္ၾကသည့္တိုင္ ေရွ႕ေရးအနာဂါတ္ကို မျမင္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ျပႆနာမ်ားျဖစ္တတ္ၾက ေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ့္ဘုရားသခင္မွာကား ထိုသို႔မဟုတ္ -
"သင့္အတြက္ ငါထားေသာ ငါ့အႀကံအစည္မ်ားကို ငါေကာင္းေကာင္းသိပါတယ္"တဲ့ ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ အတြက္ အေၾကာင္းဆံုးအႀကံအစည္ကိုသာ ထားရွိေသာဘုရားအဖို႔ အထက္ပါေက်းဇူးရွင္မ်ားမွာ လဲ ထိုအႀကံအစည္ေတာ္မ်ားထဲမွ "တစ္ခု"ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သမၼာတရားႏွင့္အညီ ကၽြန္ေတာ္ ေက်းဇူးရွင္ဟု သတ္မွတ္ကာ ေခၚဆိုရျခင္းပင္။ 

နာမေတာ္ျမတ္၌
ဆယ္ျမဴရယ္စိုးလြင္