Tuesday, August 30, 2016

သင့္ ပရိတ္သတ္ ၃ ဦး
 ေလာကမွာ သင္မည္သို႔ပင္ အေကာင္းဆံုးလုပ္ေနပါေစ ပရိတ္သတ္သံုးမ်ိဳးရွိေနပါလိမ့္မည္။ ထို႔ပရိတ္သတ္သံုးမ်ိဳးကို လူတုိင္းရရွိ ထားၾကသည္။ ထိုသံုးမ်ိဳးသံုးစားေသာ ပရိတ္သတ္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ မည္သို႔မွ တစ္မ်ိဳးတည္းျဖစ္လာေအာင္ လုပ္ယူ၍မရ၊ လုပ္ယူ၍လည္း မႀကိဳးစားသင့္ပါ။ ထိုသို႔ႀကိဳးစားေနျခင္းျဖင့္ သင့္ဘ၀တြင္ ရရွိထားေသာ အခ်ိန္၊ အင္အား၊ ေငြေၾကးမ်ားကို ျဖဳန္းတီးရာသာေရာက္ၿပီး အက်ိဳး ရလဒ္ေကာင္း မ်ားႏွင့္သာ ေ၀းကြာသြားရေပမည္။

ထိုသံုးမ်ိဳးသံုးစားေသာ ပရိတ္သတ္မ်ားအားျဖင့္ မိမိဘ၀ျဖစ္တည္မႈကို ေကာင္းစြာ တည္ေဆာက္တတ္ရန္သာ ဘုရားသခင္ အလိုေတာ္ရွိ ပါသည္။ "ငါသည္ သင့္အက်ိဳးႏွင့္ယွဥ္ေသာအရာကိုသာ သြန္သင္ျပသ၏" ဟူေသာကတိေတာ္ရွိထားပါသည္။

၁။ သင္ျပဳသမွ် လက္ခုပ္တီး/ေထာက္ခံသူ။
ထိုသူမ်ားသည္ သင့္အားခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးၾကသူမ်ားၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ သင္ျပဳသမွ်အားလံုးကို ခ်စ္ခင္ၾကမည္၊ သင္မွားခဲ့သည့္တုိင္ နားလည္ေပးၾကမည့္သူမ်ားျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ သင္ႏွင့္ကၽြႏု္ပ္တို႔ သတိျပဳသင့္သည့္အရာမ်ားရွိေနသည္။ သူတို႔လက္ခုပ္တီးျခင္းျဖင့္ သင္ႏွင့္ကၽြႏု္ပ္ မွန္ေနၿပီဟုမဆိုသာပါ။ မဆိုထိုက္ပါ။ အေၾကာင္းမွာ အခ်ိဳ႕က သင့္အားခ်စ္ၾက ေသာ္လည္း မခ်စ္တတ္ၾကသူမ်ားလည္းရွိေနပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာစကားတြင္ “ခ်စ္ပါ သို႔ေသာ္ ႏွစ္ရာမေရာက္ေစနဲ႔” ဆိုေသာစကားကို သူတို႔အသံုးမခ်တတ္ေသးသူမ်ား သို႔မဟုတ္ သင့္အားအနည္းငယ္ နာက်င္ရမည္ကို မလုိလားေသာေၾကာင့္ မေျပာလိုသူမ်ားသာျဖစ္သည္။
အမွန္ပြင့္လင္းစြာ ဆိုရလွ်င္ ထိုသူမ်ားသည္ သင့္အားခ်စ္ေသာ္လည္း “သင့္အမုန္း၊ အထင္အျမင္လြဲမႈ” ကိုခံယူရဲေလာက္ေအာင္ သင့္အေပၚတြင္ သတိၱရွိစြာ မခ်စ္တတ္ေသးသူမ်ားပင္ျဖစ္သည္။
ထို႔အတူ သင္ႏွင့္ကၽြႏု္ပ္တို႔ျပဳမူသမွ်ထဲမွ အခ်ိဳ႕ကို အျပစ္တင္ သူမ်ားလည္းရွိေကာင္းရွိလာႏုိင္ပါသည္။ ထိုအခါတြင္လည္း အမုန္း မပြားသင့္ပါ။ အေၾကာင္းမွာ သင့္အားခ်စ္ေသာေၾကာင့္ ထုိသို႔ သင္မႏွစ္သက္မည္ကို သိေသာ္လည္း ေျပာေပးေနသူမ်ားလည္းရွိတတ္ပါသည္။ က်မ္း စကားအရေျပာရလွ်င္ “တိတ္ဆိတ္စြာခ်စ္ျခင္းထက္ အျပစ္ကိုေဖာ္ျပခ်စ္ျခင္းသည္ေကာင္း၏”ဆိုေသာစကားကို လက္ကိုင္ထားၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။
ထိုသို႔ေသာသူမ်ားကို ေတြ႕လွ်င္ ျငဴစူမည့္အစား ေက်းဇူးတင္စြာျဖင့္ ဖက္တြယ္ထားလိုက္ပါ။

၂။ သင္ေျပာသမွ်ကို ႏွာေခါင္းရႈံ/ျငင္းဆန္ေသာသူ။
ထိုသူတို႔ေၾကာင့္ စိတ္ပ်က္စရာ၊ စိတ္ပူစရာမလုိပါ။ အေၾကာင္းမွာ သင္မည္သုိ႔ပင္ အေကာင္းဆံုး ႀကိဳးစားေနပါေစ သူတို႔ထံမွ လက္ခုပ္ သံကိုသင္ရမည္မဟုတ္။ အေၾကာင္းမွာ သူတို႔သည္ ”သူ႔တို႔ဘ၀ကိုပင္ သူတို႔မေၾကနပ္"သူမ်ားျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိဘ၀ကိုပင္ တန္ဖိုးထား ေၾကနပ္ၾကသူမ်ားမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ သင့္အားလည္း မည္သို႔မွ ေၾကနပ္လက္ခံလာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ သူတို႔အတြက္ေတြးကာ သင္ စိတ္ဆင္းရဲေနရပါလွ်င္ သင့္ဘ၀ တိုးတက္ရာ၊ တိုးတက္လမ္းမ်ားကို လြဲမွားသြားေစပါလိမ့္မည္။
စာေရးသူတို႔ ငယ္စဥ္က စက္ဘီးစီးက်င့္ေသာအခါမွာ ေဆာင္ပုဒ္တစ္ခုရွိပါသည္။ ၄င္းမွာ "လမ္းမႀကီးမွလြဲၿပီး အျခားမၾကည့္နဲ႔" ဟုဆိုထား ၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ စက္ဘီးနင္းစသည္ႏွင့္ လမ္းေဘး၀ဲယာတြင္ ႏြားေခ်းပံု၊ ၿခံစည္ရိုး၊ လူမ်ားရွိေနပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စီးဘီးစီးက်င့္ရင္းနဲ႔ ႏြားေခ်းပံု (သို႔ ) လူကိုတိုက္ေတာ့မည္ဆိုၿပီး နင္းေနလွ်င္ အမွန္လဲ တိုက္ပါေတာ့သည္။
အေၾကာင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုယ္၌က လမ္းမႀကီးကို မၾကည့္ေတာ့ပဲ အဲ့ဒီ ႏြားေခ်းပံု (သို႔) လူကိုသာၾကည့္ေနေသာေၾကာင့္ လက္ႏွစ္ဖက္ အလယ္တြင္ရွိေသာ အၾကည့္က ထိုလူ (သို႔) ႏြားေခ်းပံုသာ ပစ္မွတ္ျဖစ္ေနၿပီး လက္ႏွစ္ဖက္ကၿမဲၿမံစြာပင္ တိုက္မိေစဖို႔ ေထာက္ပံ့ေပးေနသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ သင့္အား ႏွာေခါင္းရႈံ႕/ျငင္းဆန္တတ္သူမ်ားႀကံဳလွ်င္ ျပဳရမည္က -
"ငါမွားေနၿပီလား" ဟုဆင္ျခင္ရန္သာျဖစ္ၿပီး မွားေနလွ်င္ ျပင္ရန္ အခ်ိန္ေကာင္းမို႔ ျပင္လိုက္ပါ။ အကယ္၍ မမွန္ပဲ အျပစ္တင္ကဲ့ရဲ႕ ေနျခင္းဆိုလွ်င္ ထိုသူသည္ သင့္အား မမွားေစဖို႔ "သတိေပးသူ"အျဖစ္ခံယူၿပီး လုပ္စရာရွိသည္မ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါ။
ယုတ္စြာ အဆံုးဆိုရလွ်င္ -
"အျပစ္ႏြံကင္းစင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားရွင္ေသာ္မွ အျပစ္တင္ခြင့္ႏွင့္မကင္းလြတ္ႏိုင္လွ်င္" သင္ႏွင့္ကၽြႏု္္ပ္ဘာေၾကာင့္ လူတိုင္းရဲ႕ လက္ခံုသံ ကိုေျမာ္လင့္ေနၾကပါသနည္း။ ကဲ့ရဲ႕ ရႈတ္ခ်မႈကို အေကာင္းျမင္ၿပီး ခံယူလိုက္ပါ။ သင္ႏွင့္ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ မဂၤလာအျဖစ္ေျပာင္းလဲယူလိုက္ပါ။

၃။ သင့္အားစာရင္းမသြင္း/ဂရုမစိုက္သူ။
ကၽြန္ေတာ္တို႔အမ်ားစုမွာ အားလံုးရဲ႕ အသိအမွတ္ျပဳမူကို လိုခ်င္ၾကသည္မွာ သဘာ၀ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအာရံုျပဳမႈကို ေနရာတကာမွ အရယူႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနလွ်င္ "ဘ၀စံႏႈန္းျပည့္သူ"အျဖစ္မွ လြဲေခ်ာ္ေနေပၿပီ။ အေၾကာင္းမွာ ဘ၀ဟူသည္ တည္ေဆာက္ရယူရန္သာျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔တည္ေဆာက္ရန္မွာ "အသိအမွတ္ျပဳျခင္း/မျပဳျခင္း"ႏွင့္အေျချပဳတည္ေဆာက္ေနျခင္းမဟုတ္ပါ။
သင္ႏွင့္ကၽြႏု္ပ္ျဖစ္ျခင္းကို သင္ႏွင့္ကၽြႏု္ပ္တု႔ိသာတည္ေဆာက္ရမည္။
"သူမ်ားႏွာေခါင္းျဖင့္ အသက္ရႈ၍မရ" ဆိုသည့္အတုိင္း သတိျပဳရမည္။
ကေလးငယ္တစ္ဦးလို သူျပဳသမွ်ကို လူေတြအသိအမွတ္ျပဳရမည္ဟု ဇြတ္အတင္းပူဆာတိုက္၍ မရႏိုင္၊ မျဖစ္သင့္။
"လူတစ္ဦး ပူမႈရယ္က ဆယ္ကုေဋ"ဟု ျမန္မာစကားပံုရွိပါသည္။ သင့္အား စာရင္းမသြင္း၊ ဂရုမစိုုက္တုိင္း သင္ႏွင့္ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရန္သူမ်ား မဟုတ္သလို၊ ဆန္႔က်င္မည့္သူမ်ားလည္း မဟုတ္ၾကပါ။ အေၾကာင္းမွာ လူတိုင္း သူ႔အေၾကာင္းႏွင့္ သူ႔အပူရွိေနေသာေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကိုလည္း သူတို႔ အခ်ိန္ျပည့္ စာရင္းသြင္း/ဂရုစိုက္ႏုိင္ၾကမည္မဟုတ္ေပ။
ခရစ္ေတာ္ေျပာခဲ့ေသာ စကားေလးတစ္ခြန္းကို အားအင္အျဖစ္ခံယူမိသည္။ ၄င္းမွာ -
"ငါ့ကိုေစလြတ္ေသာ ခမည္းေတာ္အမႈကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ငါ့စားစရာျဖစ္၏"ဆိုေသာစကားသည္ ေလာကတြင္ က်င္လည္စဥ္ခိုက္ အစဥ္သတိျပဳၿပီး ၿပီးစီးေစရန္ ေပးအပ္ထားေသာ အမႈကိုသာ အဓိကထားေဆာင္ရြက္ၾကရေပမည္။

၄။ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိေသာ မဂၤလာ/အမဂၤလာအျဖစ္သို႔။
သင္ႏွင့္ကၽြႏု္ပ္တို႔ လက္တြင္ေပးထားေသာထိုအခြင့္အေရးကို မည္သို႔အသံုးခ်မည္နည္း။
ဘ၀ကိုတည္ေဆာက္ေစမည့္ "မဂၤလာ"အျဖစ္ ေက်းဇူးတင္စြာခံယူမည္လား (သို႔တည္းမဟုတ္ ) ၿဖိဳခ်ဖ်က္ဆီးမည့္ "အမဂၤလာ"အျဖစ္ ခံယူ မည္လား။ အားလံုးအခြင့္အေရး ေပးထားပါသည္။ သင္ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ထိုလက္ေဆာင္သံုးမ်ိဳးသံုးစားတည္းဟူေသာ ပရိတ္သတ္သံုးမ်ိဳးကို မဂၤလာအျဖစ္ ေျပာင္းလဲခံယူၾကပါစို႔……

ဆယ္ျမဴရယ္စိုးလြင္