Thursday, July 21, 2016

အခ်စ္စစ္၏ နည္းလမ္းငါးသြယ္အစကေတာ့ ဘာသာျပန္ေပးရန္ သက္သက္ပါ။
ဒါေပမယ့္ စာအုပ္က အိမ္ေထာင္သည္ေတြအတြက္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္သည္ ျဖစ္လာမည့္ သူေတြအတြက္ ေကာင္းတာေၾကာင့္ အတူပူးေပါင္း ထုတ္ေ၀ျဖစ္သြားတာပါ။