Thursday, July 21, 2016

ေစာင့္မၾကည့္ရႈေနသူကဗ်ာဟူသည္ တရားေဟာခ်က္တစ္ပုဒ္၊ ေဆာင္းပါတစ္ပုဒ္ ဟုလည္း ေခၚဆိုသမုတ္ၾကသကဲ့သို႔.....

ကဗ်ာႏွင့္ ကင္းေသာသူသည္ မရွိ....

ယခုစာအုပ္တြင္ ကဗ်ာသက္သက္မဟုတ္မူဘဲ
အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားထုတ္ေ၀ထားျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။