Friday, July 22, 2016

အလိုေတာ္ႏွင့္ညီေသာ ထိမ္းျမားမဂၤလာသို႔…..

လူသားတိုင္းျမတ္ႏိုး အေလးထားသူမ်ား၏ ခ်စ္ျခင္း ေမတၲာကို ခင္မြတ္ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ လူငယ္မ်ားအတြက္ ပို၍ဆိုသင့္လွသည္။ အထူးသျဖင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသား/ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးမွ သင့္အားအထူးတလွယ္ စိတ္ဝင္စားသည္ကို သိရွိလိုက္ရျခင္းက ဘဝတြင္ အံ့ဩဘြယ္ျဖစ္ေစေသာ ေႏြးေထြးမႈႏွင့္ တုႏိႈင္းမမွီေသာ ခံစားမႈကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။

ဆန္႔က်င္ဘက္ အမ်ိဳးသား/အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးရာမွ အတူ တကြ ေတြ႕ဆံုျခင္းသည္ စိတ္ဘဝင္ကို သာယာၾကည္ႏူးျဖစ္ေပၚေစသည္။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ထိေတြ႔၊ ယုယျခင္းျဖင့္သာယာမႈကိုလည္း သိနားလည္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔ေသာအခ်ိန္မ်ားသည္ ေႏြးေထြး ေသာ သနားၾကင္နာမႈကို အစပ်ိဳးေပးျခင္းျဖစ္ သည္။
ထိုသို႔ေသာ အခ်ိန္မ်ား မၾကာခင္မွာပင္ “ငါတို႔ တစ္ဦး ကို တစ္ဦးခ်စ္ေနၾကတာပဲ၊ ႏွစ္ကိုယ္တူ ၾကည္ျဖဴျခင္းက ဘာမွားလို႔လဲ”ဟု ေတြးထင္ကာ ကာမသေဘာသို႔ ဦးတည္ သြားေလ့ရွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း မတိုင္မွီ ကာမသေဘာသို႔ မေရာက္သင့္ေၾကာင္းကို ေျပာဆိုရ ျခင္း၊ တားျမစ္ၾကျခင္းမွာ ခိုင္မာေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ပင္။
“သင္ပိုင္ဆိုင္ရရွိျခင္းမွာ လက္လြတ္ဆံုးရံႈးရျခင္းႏွင့္ မထိုက္တန္” ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
သင္ပိုင္ဆိုင္လိုက္ေသာ အရာကဘာလဲ၊ တဒၤဂသာယာမႈႏွင့္ ေသြးသားဆႏၵျပည့္စံုမႈ တစ္ခုသာ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ထိုအက်ိဳးရလဒ္က သင့္ဘဝ တစ္ေလွ်ာက္လံုးကို ထိခိုက္နာက်င္ေနေစပါ လိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္ဘာေတြ ဆံုးရံႈးႏိုင္ ေၾကာင္းကို ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖင့္ တင္ျပလိုပါသည္။

၁။ ေမတၲာစစ္ကို သိကြ်မ္းခြင့္ ဆံုးရံႈးျခင္း။
အမ်ိဳးသား/အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏ ေမတၲာကို ရအံ့ေသာငွါလိင္မႈကိစၥျဖင့္ သိမ္းသြင္းျခင္းမ်ိဳး မိန္းကေလးမ်ားစြာက လြဲမွားစြာျပဳတတ္ၾကသည္။ စစ္မွန္ေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၲာသည္ “ေစ့စပ္ျခင္း” “ထိမ္းျမႇားျခင္း” ႏွင့္ “စံုဖက္ျခင္း”သို႔ ဦးတည္ပို႔ေဆာင္ေလ့ရွိေသာ္လည္း၊ စံုမက္ျခင္းသေဘာသည္ ကား စစ္မွန္ေသာခ်စ္ျခင္းေမတၲာသို႔ ဦးေဆာင္ႏိုင္စြမ္း မရွိပါ။
ထိုအစားေမတၲာစစ္ကို သိကြ်မ္းျခင္းအခြင့္ကိုသာ မလြဲမေသြ သင္လက္ လြတ္ဆံုးရံႈးေစပါလိမ့္ မည္။
အသက္၁၆ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသမီးငယ္တစ္ဦးသည္ အထက္တန္းေက်ာင္းသူဘဝမွ တကၠသိုလ္ ပထမႏွစ္ထိတိုင္ မိမိ၏ အပ်ိဳစင္ဘဝကို ေစာင့္ထိမ္းခဲ့သည္။
ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးေသာ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးႏွင့္တစ္ႏွစ္တာ လံုးလည္း ဣေျႏၵရွိစြာျဖင့္ သြားလာ၍ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးကာ ၾကည္ႏူးေပ်ာ္ရႊင္စြာပင္ ႏွစ္ကိုယ္အိမ္မက္ျဖင့္ ခရီးဆက္ခဲ့ သည္။ ထိုသို႔ျဖင့္ ေႏြရာသီ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ ႏႈတ္ဆက္ ညခ်မ္းတြင္ အတူတကြ “စံုမက္ျခင္း” အဆင့္သို႔ သိမ္းသြင္းခဲ့မိသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ မိန္းခေလး အေနျဖင့္ “ငါလည္း သူ႔ကို ခ်စ္တယ္။ သူလည္းငါ့ကိုခ်စ္တယ္၊ ဘာ့ေၾကာင့္ မျဖစ္ ႏိုင္ရမွာလဲ” ဟု ေတြးထင္မွတ္လိုက္သည္။
သို႔ေသာ္ေက်ာင္းျပန္ဖြင့္ခ်ိန္တြင္ “ငါ့ဘဝအတြက္ ငါ ေမ်ာ္လင့္ထားတဲ့ လက္တြဲေဖၚက မင္း မဟုတ္ဘူး။ ႏႈတ္ဆက္ညရဲ့အခ်ိန္ကစၿပီး၊ ငါ့ဘဝမွာအိပ္မက္တေစၦေျခာက္လွန္႔သလို ငါခံစားေနရ တယ္။ ငါ့ဘဝကို မင္းဖ်က္ဆီးခဲ့တယ္။ ငါမင္း ကိုဘယ္လိုမွ လက္မထပ္ႏိုင္ဘူး။ ငါ့အျပင္ မင္းဘယ္လို လူေတြ နဲ႔ ေနခဲ့မလည္း ဆိုတာ ငါလည္း မသိႏိုင္ဘူး။ ငါ့ဘဝရဲ႕ လက္တြဲေဖၚအျဖစ္ ငါတကယ္ေမွ်ာ္မွန္း ခဲ့ေပမယ့္ ဒါက ငါ့ဘဝအတြက္ တကယ့္မဟာ အမွားေတြ ပဲျဖစ္ခဲ့ တယ္”ဟူသည့္ စကားကိုသာ ျပန္လည္ လက္ခံရရွိခဲ့သည္။

၂။ အႀကံေတာ္ကို သိကြ်မ္းခြင့္မရႏိုင္ျခင္း။
ေသြးသားဆႏၵအလိုကို မိမိၾကည္ျဖဴေသာသူႏွင့္ အတူေနႏိုင္သည္ဟုဆိုျခင္းမွာ လြန္စြာ မွားယြင္းေနသည္။ ထိုသို႔ ျပဳျခင္းသည္ “စံုမက္ျခင္း” အား ေဈးေပါ့ေစသကဲ့သို႔ ပမာမခန္႔ ျပဳရာလည္း ေရာက္သလို ဘုရားသခင္၏ဖန္ဆင္းမႈကိုလည္း ကေမာက္ကမျဖစ္၍ လမ္းေၾကာင္းလြဲ ေစျခင္းျဖစ္ သည္။
“စံုမက္ျခင္း”သည္ ေသြးသားအတြက္သာမဟုတ္။ သင္ႏွင့္စံုမက္သူသည္ တစ္လံုးတစ္ဝ တည္း ျဖစ္လာျခင္းသာ။ ထို႔ေၾကာင့္ သင့္အဂၤါအစိတ္အပိုင္းသည္ သူ႔အတြက္ ထာဝရ ျဖစ္သကဲ့သို႔၊ ၾကင္ေဖၚ၏ အဂၤါအစိတ္အပိုင္းသည္လည္း သင့္ အတြက္ ထာဝရအျဖစ္ တည္ရွိေနရပါမည္။
ထိုသို႔ျဖင့္ ထိမ္းျမႇားမႈျပဳရာတြင္ သင္သည္ ၾကင္ေဖာ္ၾကင္ဖက္အား ၁၀ဝ%ႏႈန္း အျပည့္ အပ္ႏွံ ျခင္း မရွိေၾကာင္းကို ျမင္ေတြ႕လာရပါလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမွာ တစ္ပါးသူအား မွ်ေဝခဲ့ၿပီး ေသာေၾကာင့္ ပင္။ ထိုသို႔ မထီမဲ့ျမင္ျပဳျခင္းသည္ မိမိကိုယ္ကိုသာ အရႈးလုပ္ျခင္းမက ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ ဘုရား သခင္၏ အႀကံအစည္ေတာ္ကိုလည္း မထီမဲ့ျမင္ျပဳရာေရာက္ေလသည္။

၃။ မိမိဂုဏ္အသေရကို ဆံုရံႈးျခင္း။
သမၼာက်မ္းစာအတိုင္း လူပ်ိဳသည္သူ၏ဂုဏ္အသေရ တို႔တြင္ အစဥ္အတိုင္း ႀကီးထြားျခင္းႏွင့္ သင္ၾကားခံယူရန္လိုအပ္ၿပီး၊ စာရိတၲကင္းမဲ့ေသာလမ္းစဥ္ကို မလိုက္ရန္ ဆိုထားသည္။ လူငယ္ဘဝကို ျဖဴစင္စြာေစာင့္ထိမ္းျခင္းက ဘဝအတြက္ လြန္စြာအဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ ရတနာစစ္ပင္ျဖစ္သည္။ စိတ္မ ေကာင္းစရာမွာ အမ်ားစုတို႔မွာ ထိုအသေရကို အခ်ိန္ ေႏွာင္းသြားေလမွ သိၾကျခင္းျဖစ္သည္။
တစ္ခါတစ္ရံတြင္ မိန္း ကေလးမ်ားသည္ သူတို႔ ရွာေဖြ ေနေသာအခ်စ္စစ္ကို ရမည္အထင္ျဖင့္ “စံုမက္ျခင္း”ကို လိုက္ေလွ်ာတတ္ၾကသည္။ အမ်ားစုႀကံဳရသည့္အရာမွာ သူတို႔၏ အေဖၚသည္ သူတို႔အား လူသားတစ္ဦးကဲ့သို႔ပင္ တန္ဖိုးထားျခင္း၊ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးျခင္း မရွိသည္ကိုသာ ေတြ႔ႀကံဳ ရတတ္ ျခင္းျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ “စံုမက္ျခင္း” ကိုလိုလားသည္။ထိုအမ်ိဳးသမီးသည္ ၂၄ နာရီအသင့္ ရွိေနသည္။ ထို႔အတြက္လိုေလတိုင္း စိတ္ဆႏၵျပည့္ဝရန္အတြက္ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုမည္။ အခ်ိန္အခိုက္ အတန္႔ လြန္လာေသာအခါတြင္ ၿငီးေငြ႔ ရိုးအီသြားေပေတာ့မည္။ ထိုသို႔ေသာ အမ်ိဳးသမီးကို ေလွ်ာ့ေဈး အျဖစ္ ေရာင္းသည့္ ေရာင္းကုန္သဖြယ္သာ ေနာက္ဆံုး စြန္႔ပစ္ သြားၾကေပ လိမ့္မည္။
ထိုအခ်ိန္တြင္ အမ်ိဳးသမီးအေနျဖင့္ အခ်စ္စစ္ကို ရွာ ေဖြရန္ အျခားနည္း မရွိေသာေၾကာင့္ “စံုမက္ျခင္း”ကိုသာ ရွာေဖြသည့္ဘဝတူ လူမ်ားႏွင့္သာ ေတြ႕ရၿပီး၊ အမ်ားအျမင္ ႏွင့္ မိမိ အျမင္မွာ တူညီေစသည့္ ခံစားခ်က္ကား “တန္ဖိုးနည္း” ျခင္းကိုသာ ႀကံဳေတြ႔ေပေတာ့သည္။

၄။ ဩတၲပၸစိတ္ၾကည္လင္မႈ ဆံုးရံႈးျခင္း။
ဘုရားသခင္သည္ သင့္အားဩတၲပၸစိတ္ကို ေပးထားသျဖင့္ ထိုစိတ္ျဖင့္သာ သင္ႏွင့္ကြ်ႏု္ပ္တို႔ အသက္ဆက္ ေနရေပမည္။ အသက္ ၄၂ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက-
“ကြ်န္မ ငယ္စဥ္က ရူးမိုက္ခဲ့မိတဲ့အတြက္ ဘဝမွာဒုကၡ ေရာက္ခဲ့ရတယ္။ သည္အျပစ္ကေတာ့ ထိမ္းျမႇားျခင္းမရွိဘဲ “စံုမက္ျခင္း”ပဲေပါ့။ သည့္အတြက္လည္း အၿမဲတမ္း ငိုေၾကြး ရင္း၊ ျမည္တမ္းရင္းနဲ႔ ဘဝအခ်ိန္ကို ကုန္လြန္ခဲ့ရတယ္။ ဘုရား သခင္က ကြ်န္မအျပစ္ကို ခြင့္လြတ္သည့္ နည္းတူ ဩတၲပၸ တရားဆိုတဲ့ စိတ္အမာရြက္ဒဏ္ရာက လည္း ၾကည္လင္သြားပါေစလို႔အႀကိမ္ႀကိမ္လည္း ဆႏၵျပဳမိ တယ္” ဟု ေရးသားရင္ဖြင့္ခဲ့သည္။

၅။ စိတ္၏ ခ်မ္းသာသုခကို ဆံုးရံႈးရျခင္း။
လူငယ္မ်ားမွာ သူတို႔ ထင္မွတ္ထားသကဲ့သို႔ “စံုမက္ျခင္း”သည္ အႏိႈင္းမဲ့ သာယာၾကည္ႏူးမႈ ဟု ထင္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း အမွန္တကယ္ ခံစားေတြ႔ရွိၾကပါရဲ႕လား။ အေျဖကား “မေတြ႔ရ” ဟူ၍သာ။
ထိုသို႔”ထိမ္းျမႇားျခင္း”မရွိမွီ “စံုမက္ျခင္း”အားျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်သည့္ ေဆးရံုမ်ား၊ ေဆးဝါးမ်ား တိုးပြားျခင္းသာ ရွိေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိမ္းျမႇားျခင္း မရွိေသာ မိခင္ေလာင္း မ်ားကို “စံုမက္ျခင္းက သင့္ဘဝမွာ ပူပန္ေသာကလား၊ အတိ ဒုကၡလား၊ ဒါမွမဟုတ္ အႏိႈင္းမဲ့ေလာကရဲ႕စည္းစိမ္ကို ျဖစ္ေစ လား”ဟု ေမးျမန္းရာတြင္ ၅၀% က “အတိဒုကၡ”၊ ၃၀%က “ပူပန္ေသာက”ႏွင့္ “ေလာကစည္းစိမ္”ဟု ေျဖသူကား ၂၀% သာရွိသည္။
ဘုရားသခင္ခ်မွတ္ထားေသာ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးမႈ နိယာမအတိုင္း သြားလာပါက “စံုမက္ျခင္း” သည္ ၾကည္ႏူးဖြယ္၊ သာယာ ႏွစ္လိုဖြယ္ရွိပါသည္။သို႔ေသာ္လည္း ထိမ္းျမႇားျခင္း ျပင္ပတြင္ကား အတိဒုကၡသာ ျဖစ္ပြားေစမည္။
စာကဗ်ာမွာ ေတြ႔ရသမွ် အခ်စ္အေၾကာင္းက လိမ္ညာခင္းက်င္းမႈသက္သက္သာ ျဖစ္သည္။ ႏူးညံ့မႈ၊ သာယာမႈ၊ ေရရွည္တည္တံမႈအစား နာက်င္မႈ၊ ေၾကကြဲမႈမ်ားသာရွိတာပါ။ အခ်စ္သည္ ပန္းေမြ႕ယာ၊ လကမၻာ စသည္ျဖင့္ေရးဖြဲ႔သည့္ ဒါရိုက္တာ အားလံုးကိုေထာင္သြင္း အက်ဥ္းခ်ထားရန္ သင့္ပါတယ္။ ရုပ္ရွင္၊ ဗီဒီယိုထဲမွၾကည္ႏူးျခင္း၊ သာယာျခင္းႏွင့္ အတူေန႔သစ္ကို အစျပဳျခင္းက လက္ေတြ႔မွာ တကယ္ျဖစ္မ လာဘဲ နာက်င္၊ ေၾကကြဲမႈႏွင့္အတူ အတိဒုကၡ ထိတ္လန္႔ စရာသက္ သက္ပါပဲ။
ေနာက္ေန႔တြင္ သင့္ အေနျဖင့္ အထူးဆန္းဆံုး ေတြ႔ရမည့္အရာက သင့္ခ်စ္သူက သင့္အား လွည့္မၾကည့္ေတာ့သည့္အေနအထားသာ ျဖစ္ပါတယ္ရွင္” ဟု အသက္ ၁၆ ႏွစ္ အရြယ္ ကိုယ္ဝန္လြယ္ထားရသူ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးမွ ရင္ဖြင့္ခဲ့သည္။

၆။ လံုးၿခံဳၿငိမ္းေအးမႈကို ဆံုးရံႈးျခင္း။
ထိမ္းျမႇားျခင္းမရွိဘဲ “စံုမက္ျခင္း” သည္ “ကာလသားေရာဂါ” ကိုလည္း ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ျပည့္တန္ဆာမဟုတ္ေသာ္လည္း အညႇာလြယ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ကာလသား ေရာဂါျဖန္႔ျဖဴးသူ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည္။ ထိုနည္းတူစြာပင္ အမ်ိဳးသားမ်ားလည္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိပါသည္။ ကာလသား ေရာဂါ သည္ အျမင္အာရံုကြယ္ေစျခင္းသာမက အသက္ပင္ ဆံုးရံႈးထိခိုက္ေစသည္။ ထိုေရာဂါမ်ားအား သင့္ရင္ေသြးမ်ား အထိ ကူးစက္ေစႏိုင္သည္။
ထိုသို႔ေသာ ေရာဂါမ်ားအတြက္ တိက်ေသာကုထံုးမ်ား မရွိေသးပါ။
ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးရသူ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးႏွင့္သာေနျခင္းျဖင့္ ေရာဂါမကူးစက္ႏိုင္ဟု ယံုၾကည္ ထင္မွတ္ထားမိေသာ္လည္း ဆရာဝန္မွ မိမိတြင္ေရာဂါ ရွိေနေၾကာင္း ေျပာေသာ အခါ အထူး တုန္လႈပ္ သြားခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း မီးခိုးၾကြက္ေလွ်ာက္ အေသးစိတ္ထပ္မံ စစ္ေဆးရာတြင္ အမ်ိဳးသား သည္ အျခားအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးႏွင့္သာ အတူစံုမက္ ခဲ့ဖူးေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအမ်ိဳးသားႏွင့္ ေနခဲ့ဘူးသူ အမ်ိဳးသမီးမွာကား ေထာင္ေသာင္းမကေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားရွိ ေနသည္ သာမကမက၊ ျပည့္တန္ဆာ မ်ားေခါင္းမ်ားႏွင့္ပင္ ေနခဲ့ဘူးသူ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ေတြ႔ရသည္။
သို႔ေသာ္ “တစ္ႏြယ္ငင္ တစ္စင္ပါ” ဆိုသည့္အတိုင္း “မီးခိုၾကြက္ေလွ်ာက္” လိုက္ေသာအခါ ကာလသား ေရာဂါကို သယ္ေဆာင္သူတစ္ဦးျဖစ္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့ရ သည္။

၇။ ေမတၲာေရးသုခဘံုကို ဆံုးရံႈးျခင္း။
ထိမ္းျမႇားျခင္းမရွိ “စံုမက္” သူမ်ားသည္ “ငါတို႔ကိုယ္ဝန္ရခဲ့ေသာ္ မည္သို႔ျပဳၾကမည္နည္း” ဟု ဆင္ျခင္ေမးျမန္းသင့္သည္။
အခန္႔မသင့္စြာျဖင့္ ကိုယ္ဝန္လြယ္ထားရေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ရင္းႏွီးေသာသူတစ္ဦး က “အနာဂါတ္ဘာျဖစ္ လာမည္ကို မသိၾကတဲ့ ပူပန္ေသာကေတြႏွင့္ အခ်စ္စစ္ လား။ သာယာေသာ အိမ္ေထာင္ကို အမွန္ထူေထာင္ႏိုင္မည္လား ရွင္းလင္းစြာမသိႏိုင္ၾကတဲ့ သူတို႔ဘဝႏွင့္သူတို႔ မ်က္ႏွာကို သင္ ဘယ္ေတာ့မွ ေမ့ႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူး”ဟု ဆိုခဲ့သည္။
ထိုသို႔ေသာ အျဖစ္ဆိုးမ်ားသည္ အညႇာလြယ္သူမ်ားသာမက ဣေျႏၵရွင္မ်ားတြင္လည္း ေတြ႔ရ သည္။ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းသည္ လြယ္သည္ဟု ထင္ေကာင္းထင္ၾက မည္ျဖစ္ ေသာ္လည္း ထိုသို႔ မဟုတ္၊ သင့္ဘဝလံုးအတြက္ ထိတ္လန္႔ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ အရိပ္မည္းကို ျဖစ္ေပၚဖန္တီးေစႏိုင္သည္။
“၁၉၈၂၊ ဇြန္လမွာ ကြ်န္မ ကိုယ္ဝန္ရွိမွန္းသိလိုက္ရတယ္။ အသက္ ၁၈ႏွစ္သာသာ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ တကၠသိုလ္လည္းထြက္ခဲ့ရသလို၊ အမ်ိဳးသားကလည္း ယံုၾကည္ျခင္း ပ်က္ေနတဲ့ ကြ်န္မလို ဘဝတူ ခရစ္ယာန္ဆိုေတာ့ အလြယ္ကူဆံုးနည္းႏွင့္ရွင္းလိုက္ၾကတယ္”
“ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ၿပီး ေနာက္ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္လံုးအတြက္ ေၾကကြဲမႈ၊ေနာင္တရမႈ၊ စိတ္ မေကာင္းမႈေတြႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနခဲ့တယ္။ သည္ေန႔ထိတိုင္ ဘုရားေရွ႕မွာ လြန္က်ဴးခဲ့တဲ့အတြက္ ဒူးေထာက္ဝန္ခ်လို႔ မဆံုးပါဘူး။ ဘုရားသခင္သာ ကြ်န္မကို ဒုတိယအႀကိမ္အခြင့္ အေရးထပ္ ေပးခဲ့ေသာ္ ဆိုတဲ့ အေတြးမ်ိဳးေတြ ရွိေနဆဲပါ။ သနား ၾကင္နာတတ္တဲ့ဘုရား ျဖစ္မွန္းသိေပမယ့္ ကြ်န္မရဲ႕ဩတၲပၸစိတ္ေတြက မၾကည္ လင္ႏိုင္ခဲ့သလို၊ အိပ္မက္မွလည္း လန္႔ႏိုးေပါင္း မနည္းေတာ့ ပါဘူး။ ဘုရားသခင္ ခြင့္လြတ္မွန္းသိေပမယ့္ သည့္အတြက္ ယေန႔တိုင္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ေနဆဲပါ” ဟု ေရးသားခဲ့သည္။

၈။ ဘဝေအာင္ျမင္မႈကို ဆံုးရံႈးျခင္း။
“ကိုယ္ဝန္ရွိသြားေတာ့လည္း ဘာျဖစ္လည္းကြာ လက္ ထပ္လိုက္တာေပါ့”ဟုအမ်ိဳးသားမ်ားက ဆိုတတ္ၾကသည္။
ထိုသို႔ျဖစ္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိမ္းျမားျခင္းသည္ သာမန္အမႈကိစၥမဟုတ္။ ထိုသို႔ျပဳက ျပင္ဆင္ထားျခင္းမရွိေသာ တာဝန္ကို မထင္မွတ္ခ်ိန္တြင္ ထမ္းရြက္သည္ႏွင့္ မျခားနားပါ။ ထိမ္းျမႇား ျခင္းသည္ လေရာင္ဆမ္းေသာည၊ ၾကည္ႏူးဖြယ္ဘဝ၊ ပန္းေမြ႕ယာမဟုတ္။
ထိုအစားေန႔ခင္းခ်ိန္၊ ကေလးအႏွီးႏွင့္ ဝန္ထုပ္မ်ား ျဖစ္ သည္ကိုလည္း မေမ့သင့္။
ေအာက္ပါ ေပးစာမွာကား-
“ကြ်န္မ အသက္၁၇ႏွစ္ မွာ အရာရာ ရႈပ္ေထြးခဲ့တယ္။ ကြ်န္မခ်စ္သူႏွင့္ ေျခာက္လအထိေတာ့ ပံုမွန္ျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္ ေနာက္ဆံုးမွာ လြန္လြန္က်ဴးက်ဴးျဖစ္ခဲ့ရာမွ ကိုယ္ဝန္ရလာ ခဲ့တယ္။ ကြ်န္မတို႔ ေက်ာင္းထြက္ၿပီး လက္ထပ္လိုက္ၾက တယ္ေလ။ လူသူေလးပါးကင္းေဝးရာမွာ ႏွစ္ကိုယ္တူဘဝကို တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကတယ္။ ခ်စ္ရသူကို သည္လိုဘဝ ကို ေရာက္ ေစတဲ့အျဖစ္ဆိုးေၾကာင့္ မိမိကိုယ္ကို မိမိလည္း ရြံမုန္းႀကီး ျဖစ္လာတယ္။
ကေလးငိုသံၾကားေလတိုင္း ခင္ပြန္းသည္အတြက္လည္း ထိတ္လန္႔ေျခာက္ျခား စရာျဖစ္ေနခဲ့ တယ္။ ခင္ပြန္းသည္ကလည္း အရက္ကိုဖိေသာက္ေနသည့္တိုင္ ကြ်န္မ သူ႔ကို အျပစ္မျမင္ရက္ဘူး။ ဆင္းရဲက်ပ္တည္းတဲ့အတြက္ ဗီဒီယို၊ တီဗြီစတာေတြမရွိသလို၊ သင့္ေတာ္တဲ့အဝတ္အစား ကိုေသာ္မွ အႏိုင္ႏိုင္ရယ္ပါ။ ခင္ပြန္းသည္က ကြ်န္မကို အျပစ္တင္တဲ့စကား တစ္ခြန္းမွမေျပာေပမယ့္ သည္လို ျဖစ္ေစခဲ့တဲ့ ကြ်န္မကို စိတ္နာေနမယ္ဆိုတာသိပါတယ္။ ဒါ့ေတြထက္ သမီးေလးကိုလည္းမုန္းသြားမွာ ကြ်န္မ အရမ္းေၾကာက္တယ္။ သူတစ္ခါမွ သမီးေလးကို မခ်ီေပြ႔ဘူးဘူးေလ။
အိပ္ယာထက္မွ လန္႔ႏိုးရေပါင္းလည္း မနည္းေတာ့ဘူး။ သားသမီးလက္ကို ကိုင္ဆြဲၿပီး ေက်ာင္းပို႔ခ်င္ေနခဲ့တဲ့ ကြ်န္မအိပ္မက္ေတြ အခုဘယ္လိုမွမရႏိုင္ေတာ့ဘူးေလ။ ဒါေတြအားလံုး အခုေတာ့ ျပန္လွည့္ယူလို႔မွ မရေတာ့တာပဲ။
သည္စာ ေရးလိုက္ျခင္းအားျဖင့္အႀကံေပးဖို႔ မေတာင္းဆိုေတာ့ပါဘူး။ တကယ္လည္း ေနာက္က်သြားခဲ့ပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ကြ်န္မလို အျခားဆယ္ေက်ာ္သက္ေလးေတြရဲ႕ဘဝႏွင့္ အိပ္မက္ေတြ မပ်က္ဆီးေစဖို႔ အတြက္ တင္ျပခြင့္ ရခဲ့တယ္ ဆိုရင္ျဖင့္ ကြ်န္မ သည္စာကို ေရးသားရက်ိဳးနပ္ပါၿပီရွင္။
“၁၇ႏွစ္ႏွင့္ ဘဝဆိုးမေလး”
ဟု ေဖၚျပထားသည္။

၉။ လက္တြဲေဖၚစစ္ႏွင့္ လြဲျခင္း။
လက္ထိမ္းျမႇားျခင္းမျပဳမွီ “စံုမက္ျခင္း”က သာယာၾကည္ႏူးမႈႏွင့္ ထိုအထိအေတြ႔ေၾကာင့္ စစ္မွန္ေသာ လူကိုေတြ႔ၿပီဟု ထင္မွတ္ေကာင္းထင္ေပမည္။ ထိုထင္မွတ္ သည့္အတိုင္း လက္ဆက္၍ ထိမ္းျမႇားၿပီးေသာအခါတြင္ကား သင္သည္ လူမွားလက္တြဲမိေနေၾကာင္းကို ေတြ႔ျမင္လာရပါလိမ့္မည္။ ထို အရာက စစ္မွန္ေသာ ခ်စ္ျခင္း ေမတၲာေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ၊ ကာမသေဘာ စြဲေဆာင္မႈသက္သက္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေႏွာင္းမွ သိခြင့္ရခဲ့ေသာ္လည္း လြန္သြားေလၿပီ။

၁၀။ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ အိမ္ေထာင္ဘဝကို ဆံုးရံႈးျခင္း။
အခ်ိဳ႕က အိမ္ေထာင္မႈအတြက္ ကတိသစၥာျပဳျခင္းျဖင့္ သာယာလွပေသာ အိမ္ေထာင္ကိုရၿပီဟု ထင္မွတ္မွားၾကသည္။ ထိုသို႔မဟုတ္။ ဘဝ၏ေရစီးတစ္ခြင္တြင္ သာယာ လွပေသာ ဘဝကို တည္ေဆာက္ျခင္းသက္သက္ျဖင့္ သာယာခ်မ္းေျမ႕မႈကို မတည္ေထာင္ႏိုင္ပါ။ ထို႔ ေၾကာင့္ “အစ မေကာင္းပါက အေႏွာင္းေကာင္း” ဖို႔လည္း အလား အလာမရွိ။
ထိမ္းျမႇားျခင္း မတိုင္မွီ ကာမသေဘာသည္ ေပ်ာ္ရႊင္ ေသာအိမ္ေထာင္၏ အႏွစ္သာရကို ဖ်က္ဆီးျခင္း သက္သက္သာ။ ထိုသို႔ ေျပာရျခင္းမွာ “ၿခံခုန္ဘူးေသာႏြားသည္ ၿခံခုန္ျခင္း အတြက္ အထူးအဆန္းမဟုတ္ေသာ” ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဘဝလက္တြဲေဖၚျဖင့္ မည္သို႔မွ ေက်နပ္အားရျခင္း မရွိႏိုင္။ အသစ္ေသာ အထိ အေတြ႔ကိုသာ ရွာႀကံေနေလ့ရွိၾကသည္။
အခ်ိဳ႕က အိမ္ေထာင္မျပဳခင္ အတူတကြေပါင္းသင္း ေနထိုင္ၾကၿပီး၊ လက္ထပ္ေသာအခါတြင္ အားလံုး အဆင္ေျပေနမည္ ဟုထင္ၾကသည္။ အမွန္လက္ေတြ႔ သေဘာတရား မွာ သူတို႔သည္ သံသယႏွင့္မယံုၾကည္ျခင္း မ်ိဳးေစ့ကို အတူတကြ စိုက္ပ်ိဳးၾကၿပီး ေနာက္တြင္ ခါးသည္းျခင္းမ်ားကို အတူ တကြ ရိတ္သိမ္းၾကရေပလိမ့္မည္။
ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ အိမ္ေထာင္ရွိစံုတြဲမ်ားအား ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၾကရာတြင္ ေဒါက္တာဟန္နရီ ဘရန္ဒန္႕အေနျဖင့္ အိမ္ေထာင္ကို တည့္မတ္ေပးစဥ္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူမွ”ဇနီး သည္ က ကြ်န္ေတာ့္ကိုမွ မယံုၾကည္တာဗ်ာ”ဟုဆိုရာ ဇနီးမွလည္း “ရွင္လည္း ကြ်န္မကိုမွ မယံုၾကည္တာ” ဟုခြန္းတုန္႔ျပန္ရင္ တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ “ကြ်န္မတို႔ တစ္ဦးကို တစ္ဦးမွ မယံု ၾကည္ႏိုင္ၾကတာရွင္”ဟု ဆိုခဲ့ သည္။ သူတို႔ အဘယ္ေၾကာင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မယံုၾကည္ႏိုင္ပါသနည္း။ အေၾကာင္းမွာ ထိမ္းျမႇားျခင္းမတိုင္မီ ကာမသေဘာ သို႔သက္ဆင္းခဲ့ၾက ျခင္းပင္။ ထို႔ေၾကာင့္ သံသယ မယံုၾကည္ျခင္းမ်ားျဖင့္ ႏွစ္၂၀ တိုင္ ေနခဲ့ၾကၿပီး၊ အဆံုး၌ အိမ္ေထာင္ ေရးၿပိဳကြဲစရာထိျဖစ္ခဲ့ ၾကရသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ယေန႔သင့္ဘဝအတြက္ ဘုရားသခင္ထားရွိေသာ သာယာလွပသည့္ အိမ္ေထာင္ ေရး အႀကံအစည္ေတာ္ကို လက္ဝယ္ပိုင္ဆိုင္ရယူလိုပါက အႀကံအစည္ေတာ္ အတိုင္း ဘုရားသခင့္ ကတိေတာ္ႏွင့္အညီ ေစာင့္စားလွ်က္ လမ္းျပမႈကိုခံယူႏိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္ရန္ ဘုရားသခင္ အလိုေတာ္ ရွိပါသည္။

နာမေတာ္ျမတ္၌
ဆယ္ျမဴရယ္စိုးလြင္

မွတ္ခ်က္။ ။ Ten reasons why you should wait until marriage by mail-box club အား ျမန္မာျပန္ဆိုပါသည္။