Monday, April 8, 2013

ေဒသႏၱရဆိုင္ရာ ဧ၀ံေဂလိအေျဖလႊာေမလဆန္းပိုင္းမွာ ထြက္ရွိလာပါမည္ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာျပည္၏အေနအထားႏွင့္ မိမိယံုၾကည္မႈကို ရဲရင့္စြာ အသက္ရွင္သန္သြားလာႏိုင္ေစရန္ သင့္အတြက္ မရွိမျဖစ္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါလိမ္မည္။

ပါ၀င္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ….

လူတိုင္းေကာင္းၾကသလား?
ဗီဇအျပစ္ေၾကာင့္လူတိုင္းငရဲသြားရမည္လား?
ႏွစ္ျခင္းဆရာေယာဟန္သည္ ဧလိယ၀င္စားျခင္းလား ?
သမၼာက်မ္းစာႏွင့္ လူ၀င္စားအဆို
သမၼာက်မ္းက လူ၀င္စားကို သြန္သင္ထားပါသလား?
သမၼာက်မ္း Vs လူ၀င္စား
သည္သည္ အမွန္ပင္
ဘာသာျခားမ်ားငရဲသို႔ေစလြတ္ျခင္းသည္တရားပါသလား?
ေမတၱာရွင္ဘုရားႏွင့္ စီရင္မႈ
လူ၀င္စားႏွင့္ သိပၸံ
စသည္တို႔အပါအ၀င္ လူ၀င္စားဆိုင္ရာမ်ားကို ေရးသားတင္ျပထားပါသည္။