Tuesday, March 12, 2013

အခ်စ္ကေပးတဲ့အားဘ၀ဆိုတာတိုက္ပြဲတဲ့
လူတိုင္းၿငိမ္းေအးခ်င္
ေမတၱာေတြအၿမဲယွဥ္လွ်က္
သာတူညီမွ်ေနလိုလွ…………


လူတစ္ဦးပူမႈဆယ္ကုေဋတဲ့
မပူခ်င္လဲပူ
မယူခ်င္လဲအတူတူတြဲယွဥ္လွ်က္
ရွိေနသည္ကလူတို႔အျဖစ္………..

တိုက္ပြဲႏြဲအပူလဲစဲဖို႔
အခ်စ္မီးကပူတယ္ဆိုလဲ
ပူတာခ်င္းအတူတူ
အခ်စ္နဲ႔ပဲလူျဖစ္ခ်င္ရဲ့……

ႀကံဳသမွ်အခက္အခဲ
ေက်ာ္လြားရင္ဆိုင္
ျပဳစြမ္းႏိုင္ေလသည္က
အသိပညာမဟုတ္…
ဥစၥာစည္းစိမ္မဟုတ္….
…မဟုတ္………
…မဟုတ္…..
ဒါ…အခ်စ္ကေပးတဲ့အားပဲေပါ့။

ဆယ္ျမဴရယ္စိုးလြင္