Monday, October 8, 2012

နည္းလမ္းေကာင္း

လူငယ္ေလးတစ္ဦးသည္ Socrates ထံသုိ႔ေရာက္လာၿပီး  လူထုေဟာေျပာပြဲတြင္ ေဟာေျပာသြန္သင္တတ္ရန္ လာေရာက္နည္းနာခံယူလိုေၾကာင္း ေမးျမန္းေလသည္။
လြန္စြာဆႏၵျပင္းထန္သည့္အတြက္လား၊ အျခားေသာရည္ရြယ္ခ်က္ေၾကာင့္လားမသိႏိုင္ေသာ ထိုလူငယ္ေလးသည္ အထက္ပါ ေမးခြန္းကို ထပ္တစ္လဲလဲျဖင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ေမးျမန္းေနသည္မွာ “ေရတံခြန္”အလားျဖစ္ေနသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ Socrates သည္ စကားအစဥ္မျပတ္ေျပာေနေသာ လူငယ္ေလးအေပၚသို႔ လက္ကိုတင္လိုက္ၿပီးေနာက္-
“ကေလးမင္းကို ငါသင္ၾကားစားရိပ္ကို ပံုမွန္ထက္ ႏွစ္ဆေပးရင္သင္ေပးမယ္”
ထိုအခါလူငယ္ေလးက-
“ဘာျဖစ္လို႔လည္း ဆရာ”
ဟုအံ့ၾသမွင္သက္စြာျဖင့္ ေမးျမန္းလိုက္ေလသည္။ ထိုအခါ Socrates က-
“မင္းကို ငါသင္ခန္းစာႏွစ္ခုသင္ေပးရမွာမို႔ပဲ ကေလး”
စကားအနည္းငယ္ျပတ္ေတာက္သြားသည့္ေနာက္ Socrates ကေအာက္ပါအတိုင္း သြန္သင္ေလသည္။
“နံပါတ္တစ္၊ မင္းရဲ႕လွ်ာကိုဘယ္လိုထိန္းခ်ဳပ္ရမလဲဆိုတဲ့ သင္ၾကားခ်က္ၿပီးျဖစ္၊ နံပါတ္ႏွစ္ အဲ့သည္မင္းလွ်ာကိုပဲ ဘယ္လိုအသံုးျပဳရမလဲ ဆိုတာပါပဲကြာ” ဟူ၏။

(သင္သည္တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ စကားေျပာျခင္း၊ သင္ယူျခင္းအမႈႏွစ္မ်ိဳးကိုမျပဳႏိုင္ပါ။)
ဆယ္ျမဴရယ္စိုးလြင္