Tuesday, September 18, 2012

အေကာင္းဆံုးေတြပါပဲ


ဘယ္လိုမွ နားလည္၍မရနိုင္ေလာက္ေအာင္ ရႈပ္ေထြးေနသည္။
အေျခအေနက ေပးေနသေယာင္ရိွေသာ္လည္း မိမိမွာရိွထားသည့္၊ စြမ္းရည္၊ ေနာက္ခံအေထာက္အမတို့က လံုး၀ဆီနွင့္ေရလိုျခားနား ေနသည္။ ”ကတိသစၥာတည္ေသာခါ၀ယ္ နြယ္ျမစ္သစ္ပင္ ေဆးဖက္၀င္၏” ဆိုတဲ့ ငယ္စဥ္က ၾကားနာဘူးခဲ့ေသာ စကားကေလးကလည္း ရင္တြင္းမွာ ေနမထိ ထိုင္မသာျဖစ္ေအာင္ ကလိေနသည္။

ေယရႈခရစ္ေတာ္ဘုရားအား ဘ၀အသက္တာတြင္ အသက္သခင္ ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ သိလာသည့္အခိ်န္မွ စတင္၍၊ ဘ၀တစ္ခုလံုးကို ၀ကြက္ေပးလွူပါသည္ဟု သနၷိဌာန္ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ထိုသို့ေသာ အေျခ အေနသို့ ေရာက္လာမည္ဟု ထင္မွတ္မထားမိခဲ့ပါ။ ”ဆင္ေကာင္ၾကီး အျမီးက်မွထစ္” ဆိုေသာစကားလို ”အိမ္ေဆာင္ေသာအခါခ်င့္တြက္ရမည္” ဆိုသည့္ သခင္ခရစ္ေတာ္စကားက ရင္တြင္းမွာ ေနရာယူေနသည္။
”ကိုယ္ေတာ္ရယ္ .  .  . သည္လိုလုပ္မွ ေလာကီ၊ ေလာကုတၱရာ အတြက္ ကြ်န္ေတာ္ထမ္းေဆာင္နိုင္မယ္ဆိုရင္ အလိုေတာ္ရိွသည့္အတိုင္း သာျပုပါေတာ့”
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်လိုက္သည့္ေနာက္ စိတ္အစဥ္တို့မွာရိွေသာ ၀န္ထုပ္မ်ားက ေနျခည္ျမင္၍ ေပ်က္ကြယ္သြားသည့္ နွင္းျမူအလား လံုး၀ ကင္းစင္သြားျပီး၊ ေပါ့ပါးလြတ္လပ္ေနမိသည္။
ထို့ေၾကာင့္ အိပ္ယာနံေဘးမွ စာရြက္နွင့္ေဘာလ္ပင္အား ေကာက္ကိုင္လိုက္ျပီး-
”အေမ.  .  . သားဓမၼတကၠသိုလ္ကို ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ေရာက္ရိွခဲ့ပါတယ္။ သည္နွစ္မွာB.Div (အၾကိဳ) မွာသင္ၾကားခံယူေနျပီး ေနာက္နွစ္မွာေတာ့သား ဘဲြ့ယူပါမယ္၊ ေနာက္ .   .  .  .  ”စသည္ျဖင့္ ယူရမည့္ဘဲြ့အသီးသီးအား အစီအရီသူေရးခ်လိုက္ေတာ့သည္။
ဓမၼပညာကိုသင္ၾကားခံယူရာတြင္ ယခင္က သင္ခန္းစာျပီးသြား သည့္တိုင္ သူအခန္းရိွရာသို့မသြားနိုင္ခဲ့၊ အျခားသူမ်ားကဲ့သို့ နိုင္ငံ ရပ္ျခား တြင္ ဓမၼပညာကို လံု့လ၀ီရိယျဖင့္သာ ခံယူရန္သက္သက္မဟုတ္၊ မ်က္ရည္ မ်က္ခြက္နွင့္ ခံယူခဲ့ရသည္။
ဘာသာစကားဟူေသာတံတိုင္းၾကီးေၾကာင့္ ယုတ္စြအဆံုး-
”ပါပီကေလးပုတုတု
သူ့စကားက ၀ူ ၀ူး
သူ့စကားလူမသိ
လူ့စကားသူမသိ
သနားပါဘိ” ဆိုသည့္ငယ္စဥ္က ဖတ္ခဲ့ဘူးတဲ့ ေက်ာင္းသင္ခန္း စာကဗ်ာကေလးက သူ့အား ေလွာင္ေျပာင္ေနသေယာင္ ျဖစ္ခဲ့ ဘူးသည္။ ယခုမူကား ထမ္းရြက္ရေသာ၀န္ကို ထာ၀ရဘုရားအား ေပးအပ္လိုက္သည့္အတြက္ထင္ရဲ့ အားလံုးကေပါ့ပါးေနသည္။ အခါတိုင္း က မ်က္ရည္တို့က်ခဲ့သည္က ပညာေရး၊ ေငြေၾကးနွင့္ ေက်ာင္းသားဘ၀၏ အခက္အခဲမ်ား အတြက္ျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္။ ယခုေတာ့ ထိုက်ရတဲ့မ်က္ရည္ေတြ အတြက္ သူ ဘုရားသခင္ထံမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုေတာင္းေနမိေတာ့ သည္။
”ဘုရားသခင္ က်ရတဲ့မ်က္ရည္ေတြတစ္စက္ခ်င္းကို ကိုယ္ေတာ္ သိမွတ္ေတယ္မူတယ္၊ ဗူးေတာ္ထဲမွာ ထားေတာ္မူတယ္ဆိုတဲ့အတိုင္း သည္ မ်က္ရည္ေတြအတြက္ မိဘေမာင္ဘြားမ်ား ကိုယ္ေတာ့္ကိုသိလာဖို့ လက္ခံ ေတာ္မူပါ”
ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ ပညာသင္နွစ္သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း ကုန္ဆံုးသြားခဲ့ျပီ။
B.Div မွ  M.Div, M.Thစသည္ စသည္ဆိုေသာ ပန္းတိုင္လည္း ျပီးေျမာက္ခဲ့ သည္။ ေနာက္ ေမြးသမိခင္၊ ေမြးသဖခင္၊ ညီေလး၊ ညီမေလးတို့လည္း သခင္ဘုရားထံမွာ ေသြးသားနွင့္ေတာ္စပ္ျခင္းမွ ခရစ္ေတာ္အေသြးနွင့္လည္း ေတာင္စပ္ျခင္းျဖင့္ ပံုစံနွစ္မို်းျဖင့္ နွစ္ထပ္ကြင္းစံုစည္းခြင့္ရခဲ့ျပီ။
ထားရိွေသာပန္းတိုင္အတိုင္းလည္း ”ျဖစ္ေစသတည္း” ဆိုသည့္ ကတိေတာ္အတိုင္း အစစအရာရာတြင္ အခက္အခဲ၊ အတားအဆီး၊ ဆူးေညာင့္ခလုတ္ကန္သင္းေတြရိွခဲ့ေပမယ့္ ခလုတ္မထိ၊ ဆူးမညိျဖင့္ ျဖတ္သန္းေအာင္ျမင္ျခင္းအခြင့္ကိုလွမ္းကိုင္နိုင္ခဲ့သည္။
ကိုယ့္ကုသိုလ္ေၾကာင့္မဟုတ္၊ ဘုရားသခင္ သနားေတာ္မူရာျဖစ္ သတည္းဆိုသည့္အတိုင္း ဘုရားျပုတဲ့ ေက်းဇူးသက္သက္ဆိုတာကိုေတာ့ သူအေနနွင့္ ေကာင္းစြာသိျမင္နားလည္ပါသည္။
သို့ေသာ္-
ဘယ္လိုမွ နားလည္၍မရနိုင္ေလာက္ေအာင္ ရႈပ္ေထြးေနသည္။
အေျခအေနကေပးေနသေယာင္ရိွေသာ္လည္း မိမိမွာရိွထားသည့္၊ စြမ္းရည္၊ ေနာက္ခံအေထာက္အမတို့က လံုး၀ဆီနွင့္ေရလို ျခားနားေနသည္။ ”ကတိသစၥာတည္ေသာခါ၀ယ္ ႏြယ္ျမစ္သစ္ပင္ ေဆးဖက္၀င္၏” ဆိုတဲ့ ငယ္စဥ္က ၾကားနာဘူးခဲ့ေသာစကားကေလးကလည္း ရင္တြင္းမွာ ေနမထိ ထိုင္မသာျဖစ္ေအာင္ ကလိေနသည္။
ဆိုသည့္ ေဆးခါးမ်ားသာ ဘုရားသခင္သူ့အား မတိုက္ေကြ်းခဲ့ ေသာ္၊ ထိုသို့ ”ျပီးေျမာက္ေစသတည္း” ဆိုေသာစကားကို ကြ်န္ေတာ္ ေျပာနိုင္ပါမည္လားဆိုသည္ကိုေတာ့ ဘုရားသခင္သိသည္မွန္ေသာ္လည္း၊ ကြ်န္ေတာ့္အထင္အားျဖင့္ေတာ့ .  .   .  .

နာမေတာ္ျမတ္၌
ဆယ္ျမဴရယ္စိုးလြင္