Monday, August 27, 2012

ခရစ္ေတာ္ႏွင့္တိဗက္ဒ႑ာရီ

ခရစ္ေတာ္ဘုုရား၏ သက္ေတာ္ ၁၂ မွ ၃၀ ႏွစ္အၾကား ခရစ္ေတာ္သည္ ဘယ္ကိုုသြားခဲ့သနည္း။

တိဗက္ဘုုန္းေတာ္ႀကီးထံတြင္ တပည့္ခံကာ ရဟန္းအျဖစ္ တကယ္ရွိခဲ့သည္လား

စသည့္အေမးစကားမ်ားအတြက္ ျပည့္ျပည့္စံုုစံုုတင္ျပထားသည္သာမက ခရစ္ေတာ္ဘုုရား၏ အျဖစ္မွန္ကိုု သိျမင္ႏိုုင္ရန္ က်မ္းစာေတာ္ျမတ္အတိုုင္း မီးေမာင္းထိုုးျပေပးထားေသာ ခရစ္ေတာ္ဘုုရား၏………….. ရွိျခင္း၊ ျဖစ္ျခင္း၊ တိုု႔ကိုုရွင္းလင္းစြာ သိျမင္နားလည္ေစမည့္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္တိဗက္ဒ႑ာရီ စာအုုပ္ျဖစ္ပါသည္……စာေရးသူ၏ ၆ အုုပ္ေျမာက္စာအုုပ္ကိုု ယံုုၾကည္သူမ်ားလက္တြင္းသိုု႔ ေက်းဇူးေတာ္သက္သက္ေၾကာင့္ အေရာက္ေပးပိုု႔လိုုက္ပါၿပီ။