Thursday, May 20, 2010

ကာကြယ္ျခင္း (သို႔) ကုသျခင္း။အလုပ္လက္မဲ့
ႀကံဳရခက္ေတာ့
အေျပးအလႊား ဘုရားေက်ာင္းသြား။

ဖ်ားနာခက္ခဲ
ႀကံဳကာႏြဲေတာ့
အေျပးအလႊား သင္းအုပ္ထံသြား။

ခက္ခဲေဝသီ
အံု႔ဆိုင္းေထြေတာ့
အေျပးအလႊား ဆုေတာင္းခန္းသြား။


......မ်ား
......လွ်င္
.......သြား
.....................သြား

ဘုရားတရား
ဦးထိပ္ထားလွ်င္
လိုအပ္အေရး ဘုရားကတိေတာ္မေႏွာင့္ေႏွး။

ကုသျခင္းႏွင့္
ကာကြယ္ျခင္းတြင္
သင္အားသန္ရာ ႀကံဆံုရမွာ။