Monday, February 15, 2010

ဧ၀ံေဂလို မညိဳးပန္း


  

 
ေနရာေဒသမစြဲ 

အလႊာအဆင့္မခြဲပဲ 

 သခင္ေပးသာလွၽင္ 

ရင္မွာလြယ္လွၽက္ 

အလင္းေရွေဆာင္ 

အမႉႁမတ္ေအာင္ဖို ့ 

ႂကံဳေစေကာင္းစား 

ေမာ္၍မႂကြားဘူး 

ေထာက္ထားအာရံု 

ဂုဏ္ေတာ္အစံု ၊ 

ႂကံဳေနဆင္းရဲ 

ညည္းတြားဘူးကြဲ ့ 

သခင့္ေဝဒနာ 

ေတြးေထာက္ပါ၍ 

ဝင့္ႂကြားလွၽက္ေနာ္

ေရွ ့ဆက္ေပၽာ္လွၽက္ 

အလင္းေရာင္ေဝ 

လင္းထိန္ေနသို ့ 

ညီညာႂကိဳးစား 

စုရံုးအားေႂကာင့္ 

တင့္ဆန္းေမႊးထံု 

ဧဝံေဂလိပန္းရနံ ့စံု ။ ။ 


Samuel Soe Lwin