Tuesday, February 9, 2010

အခ်စ္ဆိုတာ
အခ်စ္ဆိုတာ

အေျပာလြယ္

အေတြ ့ခက္ျပီး.........

ၾကံဳလာေတာ့လည္း

သူငါမခြဲ

နစ္ေပ်ာ္၀င္ျမဲ........

ေနာက္ေတာ့

တခ်ိဳ့ကေျပာတယ္

အခ်စ္ဆိုတာ

သကာထက္သာတယ္.....

အခ်ိဳ့ကေတာ့

တမာထက္သာတယ္......

ဟိုလို သည္လို

လူေတြဆိုေတာ့

အခ်စ္မေတြ ့ေသးတဲ့ငါ

အခ်စ္ကိုဖြင့္ဆိုလိုက္ခ်င္တာက

လမင္းကိုေမ်ာ္

သူငယ္ကိုေတးေခ်ာ့ေတးလိုဘဲ

အခ်စ္ဆိုတာ

ေစာင့္ရင္းနဲ့ေမာရတဲ့

ရင္ေမာျခင္းတခုရယ္ပါဘဲ......။ ။