Sunday, February 14, 2010

အသက္တာ

အမဲစက္နည္းနိုင္သမွ်နည္းေစဖို႔
သတိသမၸဇဥ္
ညဏ္စဥ္ေလးေတာ့လိုတာေပါ့....
ခဲဖ်က္မပါတဲ႔ပါစပ္မွာ


ခဲဖ်က္မပါတဲ့အသက္တာမွ
ဘုန္း႐ႈ့ံခ်မႈနည္းႏိုင္သမွ်နည္းဖို႔
သခင့္အလိုေတာ္
အစဥ္ေ႐ွ႕႐ႈဖို႔ေတာ့လိုတာေပါ့....

ကန္႔သတ္မထားတဲ့အသက္တာမွာ
ေလာကီ ေလာကုတ္သယ္ပိုးႏိုင္ဖို႔
ကတိေတာ္မ်ား
ဆင္ျခင္ပြားဖို႔ေတာ့လိုတာေပါ့...

ဆယ္ျမဴရယ္စိုးလြင္