Tuesday, February 9, 2010

ေမေမေပးတဲ့ၾသ၀ါဒမ်ား..
သူရိန္မင္းေတာင္စြန္းေရာက္

သူအလင္းေပ်ာက္ေတာ့

ကုန္ဆံုးေန ့တာ

သိမွတ္ေတာ့သားေတာ္ေမာင္။

ဦး၊ေဒၚ၊ဖိုး၊ဖြား

သြားက်ိဳးဆံျဖဴ

ခါးကိုင္းမူေတာ့

ခ်ဥ္းကပ္မရဏာ

ျမင္တတ္ေပါ့သားေတာ္ေမာင္။

ဘုရား၊တရားအသိနဲ ့ေတာ့

ေျမာက္ၾကြားၾကြားလည္းမျဖစ္နဲ ့ေပါ ့

ထိုအသိဥာဏ္

မိ စၦာမ်ားေတာင္ရွိတယ္ငေမာင္။တရားဖက္ေတာ့အမ်က္ေျပ

ဘုရားဖက္ေတာ့အသက္ရွည္

လက္ေတြ ့သာလိုက္နာ

ေဘးကင္းတယ္သားေတာ္ေမာင္။

ေမေမေပးတဲ့ၾသ၀ါဒမ်ား

အက်ိဳးလြန္စြာထူးလွတကား

သမိုင္းတင္ရန္ထိုက္တန္လွ

သားကိုခ်စ္တဲ့မိခင္ျမတ္ ။ ။ဆယ္ျမဴရယ္စုိးလြင္