Monday, February 15, 2010

၀ိညာဥ္တိုက္ပြဲ


 မထင္မွတ္ပါပဲ

ဘဝရယ္တကယ္

တိုက္ပြဲအသြင္ ေျပာင္းေလေတာ့

စစ္ဝတ္တန္ဆာလည္း

လက္တြင္းဝယ္တကယ္ မရွိျပန္ေလသေပါ့။
တုတ္ ဓါး ကိုင္စြဲ

ထင္ရာစိုင္းဖို႔

ႀကံဳသည့္စစ္ကား

ကာယတိုက္ပြဲ မဟုတ္ပါေခ် ။
ႏႈတ္ႏွင္႕ယွဥ္ၿပိဳင္

ေအာင္ေျမပြဲပိုင္ဖို႔

ႀကံဳသည္႕စစ္ကား

စကားရည္လုပြဲ မဟုတ္ပါေခ် ။


တုတ္ဓါးလည္းမရ

ႏႈတ္စကားလည္း မဟပ္စပ္တဲ့

ဝိညာဥ္တိုက္ပြဲ

ဆင္ယင္ကာ ႏႊဲရေခ်ၿပီမို႔

ေယ႐ႈရွင္ရယ္  ...

ဒီပြဲမွာေလ

သမၼာသမတ္ က်ေလဖို႔

ႏိုင္ငံမွာေလ

သမၼာတရားႀကီးထြားေစဖို့

ဆုေတာင္းက်မ္းစာ

စစ္ဝတ္တန္ဆာျဖင့္

သားေတာ္ေမာင္

ခ်ီကာပြဲေအာင္ေလမို႔

ေျခလွမ္းတိုင္းတြင္ပဲ့ျပင္

ကူမလွည္႕ပါ ကြ်ႏု္ပ္၏ သခင္ ။စယ္ျမဴရယ္စိုးလြင္