Saturday, February 6, 2010

သူျပန္လာမယ္တဲ့


ေစာင့္ေမ်ာ္ေနတဲ့ငါ့အသဲ

ဘယ္သူကသာ

သေရာ္လာနိုင္မွာလဲ

ငါ့ရဲ့အခ်စ္

ေမ်ာ္လင့္ခ်က္က

ျပန္လာမည့္ခ်စ္သူ

ေန ့ညရယ္မပူဘဲ

အတူတူေနလာ

ထိုေန ့ရက္ကိုသာ .....

ေစာင့္စားေနတဲ့ငါ့အသဲ

ဘယ္ဘယာကသာ

လာေႏွာင့္လာနိုင္မွာလဲ

ငါ့ရဲ့အခ်စ္

ေမ်ာ္လင့္ခ်စ္က

ျပန္လာမဲ့ခ်စ္သူ

ေျခေနေတြမကူဘဲ

အတူတူေနလာ

ထိုေန ့ရက္ကိုသာ ...။ ။