Saturday, February 6, 2010

ရင္ဖြင့္ၾကိဳေနဆဲ


" သတိဟူသည ္ပိုသည္မရွိဘူး

အျမဲဆိုၾက အလိုသာျပသတဲ့"

တကယ္ပါကြယ္ အခ်စ္ေတြ ၾကြယ္၍

မင့္အလိုၾက ခြင့္ေတြရေတာ့

ရင္အစံုကိုကန္ တန္ျပန္ႏႈတ္ထိုး

တဖက္မွာပင္ အျပစ္တာျမင္ျပီး

ၾကံစည္ေလသမ် မင့္ေတြးေလသမ်က

စိုက္သည့္အတိုင္း မင္းရိပ္မည္မလြဲမို ့

အခ်စ္ပိုတဲ့ငါ မင့္အတြက္သာလြန္စာနာ ။

"ေမတၱာဟူသည္ အလွ်ားအနံမရွိလည္း

မွန္စြာမေသြ အသြားအျပန္ရွိသတဲ့ "

တကယ္ပါကြယ္ ရင္မွာပိုက္ေထြး

တုန္ ့လွည့္မေမ်ာ္ မင့္ေပ်ာ္ေစေတာ့

အခြင့္ထူးေရး လြဲစြာေတြး၍

ေမတၱာကိုမျမင္ လိုရာသာခင္ျပီး

အေပ်ာ္သာၾကဴး မဲနက္တူးလည္း

ငါသည္အျပစ္မျမင္ ေမတၱာဘုရင္ပင္မို ့

ရင္ခြင္တံခါးဖြင့္ကာအျမဲ မင့္ကိုင္ေစာင့္ၾကိဳဆဲ ။ ။