Saturday, February 6, 2010

အေမ ့ရဲ့အမွာစကားအေမေျပာဘူးရဲ့

အ၀က္စုတ္ရင္စုတ္ပါေစ

အလုပ္မစုတ္ေစနဲ ့တဲ့....

အေ၀းသြားရင္ေလ

ခရီးမေပါက္ရင္ေန

အလြြဲမေရာက္ေစနဲ ့တဲ့...

ဘ၀အသက္တာမွာေလ

ေက်းဇူးမဆပ္နူိင္ရင္ေန

ေက်းစြပ္သူမျဖစ္ေစနဲ ့တဲ့...ဘုရား၊တရားလည္းမေမ့နဲ ့

အထက္ပါစကား

သားေမာင္ေရလက္ကိုင္ကာထားတဲ့....

အေမ့ရဲ့အမွာစကား

ဖိုးထိုက္ပတၱျမား

သားဘ၀မွာသုခပြား ။ ။ဆယ္ျမဴရယ္စုိးလြင္