Monday, February 15, 2010

ရမၼက္ဘီလူး

 


တဏွာ (စာတန္) ဘီလူး ဝင္ေရာက္ ပူးရင္

အရွက္သိကၡာ စြန့္ခြာ ပယ္ခ်

လူစိတ္ ေပ်ာက္ကင္း ေမ်ာက္စိတ္ခ်ဥ္းလာ

စည္း႐ိုး ၿခံခတ္ ထရံျပတင္း လားလားမျမင္။ညဥ္႕နက္သန္းေခါင္ မေၾကာက္ရဲဝံ႕

ေသြးသားကာမ ဆူပြက္ထလွ်င္

သက္ႀကီးဝါငယ္ စိတ္ဝယ္မရွိ

ရည္ငံ (ခ်စ္) သူထိ ဓားကိုၾကည္႕ ဆႏၵကိုသာ ေရွ႕တန္းတင္။

ထိုလမ္းမွသည္

အဆံုးနိဂံုး လူၫြန့္တံုးလိမ္႕

(တရားသူ ၁၆း ၊ သုတံၱ ၇း၂၆-၂၇၊ ၂တိ ၂း၂၂၊ ၁ေပ ၅း၈)ဒို႔တေတြဘဝ လူလံုးလွရန္

ေတြးစိတ္ျခယ္သင္

ေလွ်ာက္လွမ္းသက္ရွင္

ကာမ (စာတန္) ဘီလူး ဝင္လာမပူးရန္

ခ်ိန္တန္ဘုရား ပစ္မထားဟု

ကတိစြဲကိုင္ ယံုၾကည္ပံုအပ္

ေယ႐ႈသခင္ႏွင့္အသက္ရွင္မည္။ ။

(က ၂း၁၈၊ ၂ေကာ ၆း၁၄)စယ္ျမဴရယ္စိုးလြင္