Saturday, February 6, 2010

မညာပါနဲ ့ငါေၾကကြဲတယ္


မ်က္စိေဒါက္ေထာက္

နင္ရွိရာငါအျမဲေရာက္တာမ်ား

သိလွ်က္မ်ားေလ

စိတ္နာအားေစလွ်က္

မသိက်ိဳးကြၽန္နင္ျပဳ

နင္ဟာေလထင္ရာျပဳေတာ့

ေမးတဲ့အခါ

နင္ေလညာတိုင္း

သိထားပါကြယ္

နင္မညာနဲ ့ငါေၾကကြဲရဲ့.........


နႈတ္ဖြင့္ဟယံုေထာက္ကာ

အူေခြအကုန္ငါသိတာမ်ား

သိလွ်က္မ်ားေလ

စိတ္နာအားေစလွ်က္

မသိက်ိဳးကြၽန္နင္ျပဳ

နင္ဟာေလထင္ရာျပဳေတာ့

ေမးတဲ့အခါ

နင္ေလညာတိုင္း

သိထားပါကြယ္

နင္မညာနဲ ့ငါေၾကကြဲရဲ့.........။ ။