Sunday, February 14, 2010

ေစတနာျမတ္စင္စစ္


သူဘယ္လိုမွ ႂကည့္၍မရပါ၊ အထူးသႁဖင့္ ပေထြးဆိုသည္က ဘယ္ေလာက္ပင္ေကာင္းေကာင္း အမည္ကိုႂကားလိုက္ရသည္ႏွင့္ လူတိုင္းက ေကၽာတြန္႔သြားႂကတာ သဘာဝပင္၊ သူ၏ပေထြးကေတာ့ မိမိ မိခင္၏ ေနာက္အိမ္ေထာင္မို႔သာ ပေထြးလို႔ဆိုရတာပါ၊ ပေထြးဆိုတာကိုသာ သူမသိခဲ့လွ်င္ အမွန္သူ႔အေနႁဖင့္ ပေထြးလို႔ထင္မိမည္မထင္ပါ။ ထိုမၽ
သူ႔အေပၚတြင္ ေကာင္းပါသည္၊ ပေထြးဆိုေသာ အမည္ႏွင့္ အသိတရားသာ သူ႔မွာမရွိခဲ့လွ်င္ လံုးဝပင္ ေႁခာက္ႁပစ္ကင္း သဲလဲစင္ဟု ဆိုႏိုင္ေသာ သူပါေပ။ ထိုမွ်ေကာင္းတဲ့ပေထြးကို သူဘယ္လိုမွ မေခၚဘူးပါ၊ တအိမ္ထဲမွာေနႃပီး စကားေခၚေႁပာရွိပါသည္။ အတူတူဆိုးတိုင္ပင္ ေကာင္းတိုင္ပင္ ႁဖစ္ပါသည္၊ သို႔တိုင္ေအာင္ သူ႔အေနႁဖင့္ ဘယ္သို႔မွ်မေခၚဘူးပါ။
"ငေမာင္ေရ ငေမာင္ရြာထဲသြားရင္ ငေမာင့္အေဖကို ဒီေန႔ႁမန္ႁမန္ႁပန္လာပါလို႔ ေႁပာလိုက္ပါၪီး"
"ဟုတ္ကဲ့အေမ ကြ်န္ေတာ္ေႁပာလိုက္ပါ့မယ္"
မိခင္ႁဖစ္သူက သူ႔အားရြာထဲသြားမည္ကို သိေသာေႂကာင့္ စကားပါးလိုက္ႁခင္းပါ။ သူ႔အေနႁဖင့္ ' ဘဝဆိုတာ ကိုယ္ထင္သလို ဖန္တီးယူ၍မရ' ဆိုသည္ကို ေကာင္းေကာင္းနားလည္ သိထားေတာ့ ဘယ္သူ႔ကိုမွ် အႁပစ္မတင္ခၽင္ေတာ့ပါ၊ ေနာက္အိမ္ေထာင္ႁပဳေသာ အေမ့ကိုလည္း အႁပစ္မတင္ခၽင္သလို၊ ေနာက္အိမ္ေထာင္ရွင္ ႁဖစ္ေသာ ပေထြးႁဖစ္သူကိုလည္း သူဘယ္လိုမွ အႁပစ္တင္စရာမရွိပါ။ သူလည္း အေမ့ကို ေတာ္ေတာ္ခၽစ္ရွာသည္ပဲ၊ သူ႔အေနႁဖင့္ ငယ္ရြယ္သူႁဖစ္ေသာ္လည္း အေမႁဖစ္သူႏွင့္ ပေထြးႁဖစ္သူတို႔ တၪီးကိုတၪီး အဘယ္မၽ ခၽစ္သည္ကို သူေကာင္းေကာင္းသိပါသည္။ နားလည္တတ္ပါႃပီ၊
áááááááááááááááááá
ရြာထဲသို႔ လမ္းေလွ်ာက္ရင္း သူငယ္စၪ္က အေႂကာင္းအရာကေလးတခုကို ႁပန္၍သတိရမိသည္။ ထိုေန႔က အိမ္ကို သူေကၽာင္းမွ ႁပန္ရက္မရွိပဲ ႁပန္သြားမိႁခင္းပါ၊ အိမ္ကိုမေရာက္မီမွာေတာ့ ခပ္လွမ္းလွမ္းမွပင္ သူ႔အိမ္ဘက္စီမွ အသံေတြကို အတိုင္းသားႂကားေနရသည္။
" - - - - - - - - - - -"
" — - - - - - — — - "
ဧကန္တအိမ္တြင္ အေမႏွင့္ ပေထြးႁဖစ္သူ စကားမၽားေနႂကႁခင္းပါ၊ သူ႔အေမတို႔ တခါတရံ စကားမၽားတတ္တာကို သူသိပါသည္၊ သို႔တိုင္ေအာင္ လက္ပါေႁခပါမၽိဳးကား သူမေတြ႔ဘူးေသာ္ႁငားလည္း ရန္ႁဖစ္ႁခင္းကို မလိုလားေသာ သူ႔အေနႁဖင့္ 'စကားမၽားရန္ႁဖစ္ႁခင္း' ကို ဘယ္လိုမွ နားမလည္ေပးတတ္ခဲ့ပါ၊ ထိုေႂကာင့္ အိမ္ေပၚကို အႁမန္တက္ႃပီးခၽိန္မွာေတာ့ အေမတို႔စကားႏိုင္ဝိုင္းေလးက တမဟုတ္ႁခင္း ႃငိမ္ကၽသြားသည္။ သူပေထြးႁဖစ္သူအား ႂကည့္လိုက္ရင္း ေဘးမွာဝင္ထိုင္ကာ ေမးလိုက္ သည္။
"အေမ့ကို ဘာ့ေႂကာင့္ ယူတာလည္း ကြ်န္ေတာ့ကိုေႁပာပါၪီး"
"ခၽစ္လို႔ယူတာေပါ့ ငေမာင္ရာ"
"ခၽစ္လို႔ယူတယ္ဆိုရင္လည္း ဘာလို႔စကားမၽားရန္ႁဖစ္ေနရတာလည္း၊ အေမတို႔ကလည္း ဘာမွန္းလည္းမသိဘူး"
သူစကားကိုဒီေလာက္သာေႁပာလိုက္ေတာ့ အေမက သူ႔အား ေငးႂကည့္ေနသလို၊ ပေထြးႁဖစ္သူကလည္း သူ႔အား ကေလးအသြင္မႁမင္ပဲ တကယ္လူႄကီးတၪီး အသြင္ႁဖင့္ ေကာင္းစြာခြန္းတုန္႔ႁပန္ကာ၊
"ေအးပါæ ငေမာင္ရယ္ ေနာက္ဆိုရင္ အေဖတို႔စကား မမၽားေတာ့ပါဘူး"
အမွန္တကယ္လည္း အေမတို႔သည္ ထိုေန႔ေနာက္ပိုင္းတြင္ စကားမၽားတာကို သူမေတြ႔ရေတာ့ပါေခၽ။ ထိုမၽ စိတ္သေဘာထား ေကာင္းေသာ ပေထြးသည္ သူ႔အတြက္ အေဖရင္းသာႁဖစ္ခဲ့ရင္ အဘယ္မွ် ေကာင္းလိုက္ေလမလဲ၊ အခုေတာ့ ေကာင္းေပႁငားလည္း 'ပေထြး' ဆိုေသာအသိေႂကာင့္ ဘယ္လိုနည္းႏွင့္မၽ အေဖအရင္းလို လက္မခံႏိုင္ပါေခၽ။
ááááááááááááááááá
မေခၚခၽင္ရင္သာေနလို႔ရမည္ မေတာ္ခၽင္လို႔ကား မရဆိုေသာ စကားပံုအတိုင္းပင္ သူ႔အေနႏွင့္ မေခၚပဲေနလို႔ရေသာ္လည္း၊ အေမႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေတာ့ သူ႔အေနႏွင့္ ေခၚသည္ႁဖစ္ေစ မေခၚသည္ႁဖစ္ေစ သူ၏ ဖခင္ေနရာသို႔ေရာက္ခဲ့ရေပႃပီ၊ ပေထြးႁဖစ္သူအေနႏွင့္ကေတာ့ တကယ္ စိတ္ထားေကာင္းေကာင္း ရွိထားသူပင္ႁဖစ္သည္ 'မကိုမင္လွ်င္ ၪကိုခင္ရမည္' ဆိုေသာ ေဆာင္ပုဒ္ေႂကာင့္လား စိတ္ရင္းခံပင္ေကာင္း၍လားမသိ သူ႔အေပၚမွာေတာ့ ရွာမွရွား တကယ့္ လူေကာင္းတၪီးပါပဲ။ ဒီလိုေကာင္းေနေပမဲ့ သူ႔အေနႁဖင့္ အမွတ္မေပးႏိုင္ေသးပါ။ ဒီလိုအမွတ္မေပးႏိုင္ရေသးတဲ့ အထဲမွာ သူ႔အတြက္ အမွတ္ပိုႏႈတ္ယူစရာေတြ ထပ္ႂကံဳလာရေတာ့သည္ကား ပေထြးႁဖစ္သူအတြက္လား၊ သူ႔အတြက္လား ေကာင္းစြာမေဝခြဲတတ္ေတာ့ေလာက္ေအာင္ပင္ အေႁခအေနက ဖန္လာခဲ့ေလႃပီ။
"ေဟ့ေကာင္æ ေႏြၪီး မင့္အေဖက အခုေတာ့ ခရစ္ယာန္ႁဖစ္သြားႃပီတဲ့ကြ"
"မင့္လည္း မင့္အေဖလိုပဲ  ဘမၽိဳးဘိုးတူ ခၽိဳနဲ႔ကားကား တေန႔ႁဖစ္လာမွာပါ"
"လုပ္မေနပါနဲ႔ကြာ မင့္လည္း တေန႔ႁဖစ္လာမွာပါ"
ပေထြးႁဖစ္သူေကာင္းသည္ကို သူဝန္ခံပါသည္၊ သူ႔ပေထြးလိုမၽိဳးကို 'ထမင္းထုပ္ႁဖင့္ ရွာလွ်င္ပင္ ထမင္းထုပ္သိုးသြားေပမည္' သူ႔ပေထြးလိုလူမၽိဳးကား အမွန္ပင္ ေတြ႔ႏိုင္ေခၽရွိမည္မဟုတ္။ ဒါေပမဲ့ ပါတ္ဝန္းကၽင္ရဲ့ စကားအတင္းဆို ေဝဖန္ႁခင္းေတြႂကားေနရေတာ့ သူ႔အေနႁဖင့္ မခံမရပ္ႏိုင္ႁဖစ္ကာ အိမ္သို႔ ထြက္လာမိသည္။ အိမ္သို႔မေရာက္မီ၊ ေတြ႔ႁမင္ေလသမၽေသာသူတို႔က။
"မင့္အေဖက အသက္ရွင္တဲ့ဘုရားကို ကိုးကြယ္တယ္ဆိုႃပီး အခုေတာ့ အလုပ္လက္မဲ့ႏွင့္ ႁဖစ္ေနႃပီကြ"
ပါတ္ဝန္းကၽင္၏ ေႁပာစကားအား သူ႔အေနႏွင့္ ဂရုမစိုက္ႏိုင္အား၊ သူ႔အေနႁဖင့္ အသိခၽင္ဆံုးက ပေထြးႁဖစ္သူသည္ ဧကန္အမွန္ 'ခရစ္ယာန္ႁဖစ္သြားပါက' သူ႔အတြက္၊ ညီေလးေတြ ညီမေလးေတြ အတြက္ ယံုႂကည္ကိုးကြယ္မႈတြင္ စိုးရိမ္စရာႁဖစ္လာျခင္းသည္သာ အဓိကပစ္မွတ္ ပန္းတိုင္ႁဖစ္လာသည္။ အိမ္ေရာက္ေတာ့ ႂကားသည့္သတင္းမၽာက အမွန္ႁဖစ္ေနေခၽႃပီ၊ သူဘာမၽားတတ္ႏိုင္ေတာ့မွာလည္း၊ လူငယ္ႁဖစ္သည့္အတြက္ စိတ္ဆႏၵရွိေပမည့္ ၊ စိတ္သြားတိုင္းကိုယ္က မပါႏိုင္ေတာ့ပါ။ အထူးသႁဖင့္ အလုပ္ကိစၥကိုေမးႂကည့္ႁပန္ေတာ့ သူ႔ပေထြး၏ အေႁဖစကားကလည္း မွန္ေနသား။
"ဟုတ္တယ္ ငေမာင္ အေဖ ခရစ္ယာန္ႁဖစ္သြားေတာ့ ဒီအလုပ္ ကန္ထရိုက္ ဆြဲထားတာကို ႁပန္ႃပီးေတာ့ လႊဲပစ္လိုက္တယ္"
"ခရစ္ယာန္ႁဖစ္သြားေတာ့ ဒီလုပ္ငန္းကို မလုပ္ရေတာ့ဘူးလားဗၽာ"
"လုပ္လို႔ေတာ့ ရပါတယ္  ဒါေပမဲ့ အခုအေဖလုပ္ေနတာက ဘာသာေရး အေဆာက္အၪီးေတြဆိုေတာ့၊ အေဖ့အေနႏွင့္ လံုးဝမလုပ္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး"
ဟုတ္ေတာ့လည္း ဟုတ္ေပသား၊ သူ႔ပေထြး အခုလက္ရွိေဆာက္ေနသည့္ အေဆာက္အၪီးက တကယ့္ ေကၽာင္းေတာ္ႄကီး၊ တရုတ္ဇတ္ကားထဲမွာ သာေတြ႔ႏိုင္ႁမင္ႏိုင္္ သည့္ ' ႁပႆဒ္တန္ေဆာင္းႄကီမၽား' ပင္ႁဖစ္သည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးအစတြင္ သူသြားႂကည့္ေတာ့ သားနားလိုက္သည္မွာ ေႁပာ၍ပင္ မကုန္ႏိုင္ေအာင္ တကယ့္ကို ႄကီးကၽယ ္ခမ္းနားသည္။ ယံုႂကည္ရာကိစၥမို႔ သူဘာမွ ဝင္မေႁပာလိုသည့္တိုင္ေအာင္ သူ ေႁပာႁဖစ္ေအာင္ေတာ့ ေႁပာလိုက္သည္။
"ခရစ္ယာန္ထဲဝင္သြားလို႔ေတာ့ အႁပစ္မတင္ပါဘူး၊ ဒါေပမဲ့ ညီေလးေတြႏွင့္ အေမ့ကိုေတာ့ လံုးဝ အဲ့ဒီဘာသာထဲကို မသြင္းပါနဲ႔၊ ေနာက္ႃပီး ဘုရားေကြ်းမယ္ ဘုရားေကြ်းမယ္ဆိုႃပီး အေမ့ကိုေတာ့ ပစ္မထားပါနဲ႔"
" ငေမာင္ကေတာ့ကြာ၊ အေမ့ကိုေတာ့ အသဲစြဲပဲ စိတ္ခၽပါ ငေမာင္မရာ အေဖ့အေနနဲ႔ ငေမာင့္အေမကို ငတ္ေအာင္မထားပါဘူး၊ ေနာက္ႃပီး ငေမာင္ေႁပာတဲ့ အေဖ့ဘုရားကလည္း ဒီလိုေတာ့ ခြင့္ႁပဳမွာ မဟုတ္ပါဘူး ငေမာင္ရာ၊ ညီေလးေတြကိုေတာ့ ခရစ္ယန္ဘာသာထဲကို အေဖမသြင္းပါဘူး ၊ ဒါေပမဲ့ ငေမာင္အပါအဝင္ အားလံုးကိုေတာ့ ခရစ္ေတာ္ အေႂကာင္းသိေစခၽင္တယ္"
ááááááááááááááááááá
အဘိုးအဘြားမၽားႏွင့္ေနေသာ သူ႔အေနႏွင့္ တခါတရံမွသာ မိဘထံသို႔သြားေရာက္လည္ပါတ္ေလ့ရွိသည့္အားေလွ်ာ္စြာ၊ သြားေသာအခါတိုင္းတြင္လည္း တကယ့္ သာယာေပၽာ္ရႊင္ဘြယ္ မိသားစု ဘဝကေလးကို သူေကာင္းစြာ ႁမင္ေတြ႔ခံစားရသည္။ အေႂကာင္းကေတာ့ သူ၏ပေထြးသည္ အမည္သာ ပေထြးႁဖစ္ေသာ္လည္း တကယ့္ အေဖရင္းႏွင့္မႁခားနား သူ႔အေပၚတြင္ လြန္စြာေကာင္းလွေပသည္။
"ကိုကိုႄကီး အေဖက ကိုကိုႄကီးအတြက္ ဒီေန႔ဟင္းေတြ သီးသန္႔ခၽန္ထားတယ္ ကြ်န္ေတာ္လည္းစားမယ္ေနာ္၊ ကြ်န္ေတာ္ယူလာေပးမယ္"
"ေအးေအး အတူတူ စားႂကတာေပါ့"
ႂကည့္ပါေတာ့ အဘယ္သူက ဒါကသူ႔ရဲ့ပေထြးလို႔ေႁပာၪီးေတာ့ အေႂကာင္းမသိပါက၊ သူတို႔၏ ဇစ္ႁမစ္ကိုမသိပါက သူပေထြးလို႔ ဘယ္သူမွ ယံုႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ၊ အထူးသႁဖင့္ အစားအေသာက္မွအစ ဘာပဲႁဖစ္ႁဖစ္ 'ငေမာင္ ဖို႔လည္း ခၽန္ထားလိုက္ၪီး ၊ ငေမာင့္အတြက္ ထားလိုက္ပါကြာ' ဆိုတာေတြက ပေထြးႁဖစ္သူ၏ လက္သံုးစကားမၽားပင္ႁဖစ္သည္။ ယခုလည္း သူ႔အတြက္ သီးသန္႔ခၽန္ထားေသာ စားဖြယ္ေသာက္ဖြယ္မၽားကို ညီေလးက ယူေဆာင္လာသည္။ အေမ့လက္ရာစစ္ႏွင့္ အသားေကၽာ္မၽားပင္ႁဖစ္သည္။
ညီအကိုႏွစ္ေယာက္ မီးဖိုခန္းတြင္ ထမင္းစားေနခိုက္၊ အေမတို႔တေတြ ႁပန္ေရာက္ရွိလာႂကသည္၊ အေမတို႔ႏွင့္ အတူ အႁခားဧည့္သည္ ႏွစ္ၪီးလည္း ပါလာသည္ကို အသံအားႁဖင့္ သူေကာင္းေကာင္းႂကားေနရသည္။ ထမင္းေတာ့စားေနေပမဲ့ ဘာေတြ ေႁပာသည္ကိုေတာ့ သူအသာနားစြင့္ေနမိသည္။
"ေလာကမွာ လူသားတိုင္းက အႁပစ္တရားႏွင့္အတူ ေမြးဖြားလာႂကလို႔ ဘယ္သူကမွ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈႏွင့္ ေကာင္းရာမြန္ရာဘဝကို မရရွိႏိုင္ပါဘူး၊ ဒီအတြက္ေႂကာင့္လည္း တဆူတည္းေသာ ထာဝရဘုရားရွင္က တပါးတည္းေသာသားေတာ္ေယရႈခရစ္ကို ဤေလာကသို႔ေစလြတ္၍ ကိုယ္စားႁပဳ ယႂတာေခၽေစႁခင္းႁဖင့္ ကယ္တင္ႁခင္းတရားကို ယံုၾကည္သူတိုင္းအတြက္ လမ္းဖြင့္ေပးခဲ့တာပါ ေဒၚႁမင့္ရီ"

"လူဆိုတာေကာင္းတာလုပ္ရင္ ေကာင္းတာေရာက္မယ္လို႔ ဆိုထားတဲ့အတိုင္း မေကာင္းတာသာ လုပ္ႏိုင္တဲ့သူေတြအတြက္ ေသခၽာတဲ့လမ္းက မေကာင္းတဲ့ အပါယ္ငရဲဘဲရွိတာေပါ့ဗၽာæ လူဆိုတာ ဟိတ္ႄကီးဟန္ႄကီးတခြဲသားႏွင့္ ဘယ္လိုပင္ေနေစၪီးေတာ့ မႁပည့္စံု မစံုလင္တာကို အခၽိန္တိုင္းမွာ ႁမင္ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္"
ဘာမွႁပန္မေႁပာပဲ ႃငိမ္ေနေသာ အေမ့အစား သူ႔စိတ္ေတြက ေရေႏြးအိုးတည္သလို ဆူပြက္လာသည္၊ စားလက္စ ထမင္းပန္းကန္အား သူအသာခၽထားလိုက္ရင္း အိမ္ေရွ႔ခန္းသို႔ထြက္လာေတာ့ ညီေလးက အံ့အားသင့္ေသာအႂကည့္ႁဖင့္ ကၽန္ေနရစ္သည္။ အိမ္ေရွ႔ခန္းေရာက္ေတာ့ အေႁပာကေတာ့ မိုးထိုးေနေပမဲ့ လက္ေတြ႔ ကေတာ့ႁဖင့္ ဇက္ကၽိဳးလြဲေနေသာ ခရစ္ယာန္ ဓမၼဆရာႄကီးမၽားကို သူေတြ႔ႁမင္ရေတာ့ ေဒါသက အထြဋ္အထိပ္သို႔ ေရာက္သြားႁပန္သည္။
"ခင္ဗၽားတို႔က တၪီးႏွင့္တၪီး ဆရာလို႔ေခၚေခၚေနႂကတာ ဘာဆရာလဲဗၽ၊ ကြ်န္ေတာ့ကိုလည္း ရွင္းႁပပါၪီး"
"အကိုတို႔က ဓမၼဆရာေတြပါညီေလး"
သူတို႔က သူ႔အေႂကာင္းအား သိထားႃပီးသည္ထင္ရဲ့ သူ႔အား အားနာဟန္ႁဖင့္ ႂကည္ေနႂကသလို၊ သူ႔ပေထြးႁဖစ္သူကလည္း အသာအယာပင္ ေဘးမွာရွိေနသည္။ ဘာမွေတာ့ဝင္မေႁပာ၊ ေႁပာလို႔လည္းမရႏိုင္။ သူကေတာ့ ဘာမဆိုလက္ေတြ႔မွ လက္ခံယံုႂကည္သူႁဖစ္သည္။
"ဒီမွာဗၽာ ေလာကမွာ ဆရာဆိုတာ ဒီလိုရွိတယ္ဗၽ၊ ၪပမာ ဆိုက္ကားနင္းတတ္မွ ဆိုက္ကားဆရာလို႔ေခၚလို႔ရတယ္၊ ႁမင္းလွည္းေမာင္းတတ္မွ ႁမင္းလွည္းဆရာ၊ ကားေမာင္းတတ္မွ ကားဆရာလို႔ေခၚတယ္၊ ဆရာသမားတိုင္းက ဆရာသမားဂုဏ္ေတာ့ ကိုယ္စီရွိႂကတာပဲ ခင္မၽားတို႔မွာ လက္မွာက ေဆး၊ ပါးစပ္မွာက ကြမ္း ဘယ္လိုမၽိဳး ဆရာသမားဂုဏ္ရည္မွမရွိတာႄကီးကို တၪီးႏွင့္တၪီးအမြန္းတင္ႃပီး ပိုက္ဆံမေပးရတိုင္း ဆရာ။ဆရာႏွင့္ေခၚေနႂကတာ မရွက္ဘူးလားဗၽာ၊ ဆရာ ေခၚစရာ အမွန္ရွာေတာ့ ခင္မၽားတို႔မွာ ကြ်န္ေတာ္ေတြ႔တာက 'သနားဆရာ ' ဆိုတဲ့ အကြက္ကေလးပဲေတြ႔ပါတယ္ဗၽာ"
အားလံုးက သူ႔အားေငးေႂကာင္ကာႂကည့္ေနေပမဲ့ သူဘာကိုမွ် အားနာရမွန္လည္းမသိေတာ့ပါ။ ဒါကအေမႏွင့္ ညီေလးေတြေနာင္ေရး သူ႔ရဲ့ကာကြယ္ေရး နည္းဗၽဴဟာတခုပင္ မဟုတ္ပါလား။
"အာေတာ့နာပါတယ္ ေနာက္ဆိုအိမ္မွာ လာႃပီးတရားေဟာခၽင္ရင္ ကြ်န္ေတာ့လို မေသာက္မစားပဲႏွင့္လာပါ။ အေႁပာတႁခား အလုပ္တႁခားႏွင့္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ 'ကန္ေတာ့ပါေသးရဲ့'၊ ေသာက္စားရမယ္လို႔လည္း ေယရႈဆိုတဲ့ဘုရားက ေဟာေႁပာသလား ေဟာေႁပာရင္လည္း ဒီဘုရားကေတာ့ လမ္းေဘးေႁမာင္းကၽားထဲက ဘုရားပဲႁဖစ္မွာပါ"
အားလံုးမၽက္စိမၽက္ႏွာပၽက္ကာ ထႁပန္သြားႂကသည္၊ သူ႔အေနႏွင့္ေတာ့ အမွန္ေတြကိုသာေႁပာႁခင္းမို႔ ဘာမွမခံစားလိုက္မိေပ၊ အထူးသႁဖင့္ ထိုခရစ္ယာန္ဟုဆိုေသာ 'သနားဆရာ' မၽားအား ေနာက္ထပ္ေတြ႔ႏိုင္ေတာ့မည္ဟု မထင္မွတ္ေတာ့ေခၽ။
áááááááááááááááááááá
                                                             
ဘဝဟူသည္ကား အံ့ႂသဘြယ္အရာမၽားႏွင့္ အစၪ္ရွိေနသည္ကို ေတြ႔ႂကံဳေသာသူသာလွ်င္ အံ့ႂသစရာႁဖစ္ယံုမက ႁမင္ႂကားရသူမၽားပင္ အံ့ဖြယ္မဆံုးရွိတတ္ေပသည္။ သူပေထြးႁဖစ္သူႏွင့္ ခရစ္ယာန္ေတြကို ႂကည့္လို႔မရခဲ့ပါ အထူးသႁဖင့္ေတာ့ ဗမာခရစ္ယာန္ ( ပေထြးအပါအဝင္) ႂကည့္၍ပင္မရခဲ့။
"ေႏြၪီး မင့္လိုက္ႏိုင္ရင္ လာမဲ့ အပါတ္မွာ ငါတို႔ တရားစခန္းရွိတယ္ အခၽိန္ေပးႏိုင္ရင္ လာခဲ့ပါလား"
"ဟုတ္ကဲ့ ကြ်န္ေတာ္လိုက္ခဲ့ပါ့မယ္"
သူအႁပံဳးစကားႁဖင့္ ေႁဖလိုက္သည္ကို ထို"သနားဆရာ"ေတြကေတာ့ ဝမ္းသာသြားႂကသည္ ' ငါးႂကင္းဆီႏွင့္ ငါးႂကင္းသားႁပန္ေႂကာ္ရမယ္' ဆိုေသာ သူ၏ေအာ္ဟစ္သံကိုေတာ့ ထို"သနားဆရာ"မၽားမႂကားႏိုင္ပါ။ ထိုစကားက သူ႔ရင္တြင္းမွာသာႂကံဳးဝါးလိုက္ေသာ ေႂကာင့္ပင္ႁဖစ္သည္။ သတ္မွတ္ထားေသာေန႔တြင္ သူတရားစခန္းသို႔ မသြားခၽင္ေပမဲ့ 'မင္းမွာသစၥာ၊ လူမွာကတိ' ေပးထားေသာကတိကို မပယ္ဖၽက္ႁခင္ေသာေႂကာင့္ စိတ္မပါေပမဲ့ သူတရားစခန္းသို႔ေရာက္သြားခဲ့သည္။
တရားစခန္း၌ကား သူ႔အတြက္အံ့ႂသစရာမၽားက အႁပည့္ရွိေနသည္။ ကခၽင္၊ ခၽင္း၊ ကရင္ ေတြက သူသိသေလာက္ေတာ့ ခရစ္ယာန္ေတြပါ၊ အခုတရားစခန္းတြင္ ဘာ့ေႂကာင့္ ဒီခရစ္ယာန္ေတြက ဘာေႂကာင့္ ပါဝင္ေနရသည္ကို သတိထားမိသည္။ တရားစခန္းသင္တန္းစသည္ႏွင့္ ဆရာ ေစာရန္ေအာင္ဆိုေသာ "သနားဆရာ" မဟုတ္ေသာ တကယ့္ဆရာက 'ဘာသာတရားဟုဆိုရာ၌ ခရစ္ယာန္ဘာသာကလည္း မကယ္ေႂကာင္း' ေသေသခၽာခၽာေႁပာဆို ရွင္းႁပသည္၊ ေနာက္ 'ဖန္ဆင္းႁခင္း၊ အႁပစ္တရားတြင္ ဗီဇအႁပစ္ႏွင့္ 'ုစရိုက္အႁပစ္၊ အႁပစ္၏အခေသႁခင္း၊ ကယ္တင္ႁခင္းအတြက္ အားမခံခၽက္မရွိေသာ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၊ ကယ္တင္ႁခင္းအတြက္ ဘုရားသခင္၏အစီအစၪ္၊ ခရစ္ေတာ္ဘုရား၏ကုသိုလ္ေတာ္' စသႁဖင့္ စနစ္တကၽ ရွင္းလင္းသင္ႂကားေပးႂကသည္။
"ကဲ မရွင္းတာရွိရင္ ေမးလို႔ရပါတယ္"
ဆရာႁဖစ္သူထံမွ ေမးခြန္းေမးရန္ အခြင့္ေပးသည္ႏွင့္ သူေမးခြန္းေမးရန္ လက္ၫိုးေထာင္ႁပလိုက္သည္၊
"ကြ်န္ေတာ္ေမးခၽင္ပါတယ္æ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ထံုးတမ္းစၪ္လာမွာေတာ့ ႂသကာသေလာက၊ သတၲေလာက၊ သခၤါရေလာကဆိုတာရွိပါတယ္ ဆရာတို႔အေနႏွင့္ ဘယ္လိုရွင္းႁပမလဲ သိခၽင္ပါတယ္"
ဖန္ဆင္းႁခင္တြင္ ထိုအရာမၽားက အကၽံဳးဝင္ကာ အေႁဖရွိေႂကာင္း သူသိပါသည္၊ သို႔ ေသာ္ စကား ခက္ခက္ နက္နက္နဲနဲမၽားႁဖင့္ ကြန္႔ကာဝင့္ကာ စကားကေလး ၫွပ္ကာ ေႁပာလိုက္ေတာ့ ေဝ့လယ္ေႂကာင္ပါတ္ႁဖစ္ေနသည့္ သနားစရာမၽားအား သူသိသိႄကီးႏွင့္ အႏိုင္ယူေနခဲ့ႁခင္းပါ။
သင္တန္းအစတြင္၊ မွန္သည္ရွိ မွားသည္ရွိ သူ သနားစရာမၽား၏ တရားေဟာခၽက္မၽားအား ေမးခြန္းထုတ္ရန္ေႁခာင္းေႁမာင္းေနခဲ့သည္၊ ေမးေပါက္ေတြ႔ေသာအခါတြင္ သူေမး၍ အေႁဖကိုမေပးႂကလွ်င္ သူအတြက္အကြက္ပင္ႁဖစ္ခဲ့သည္။ သိလွ်က္ႏွင့္လည္း ေႁခာင္ပိတ္ကာေမးမိသည္။ သို႔ေသာ္ တရာစကားသည္ကား သူတို႔ေႁပာသလို အမွန္အသက္ရွင္သည္ကိုေတာ့ သူမယံု၍မရေတာ့၊ ဘဝအတြက္အေႁဖမၽားႏွင့္ ကိစၥအဝ၀အတြက္ အႁဖာႁဖာေသာ ေကာင္းကၽိဳးခၽမ္းသာကိုကား အမွန္အာမခံေသာ တရားမၽားအႁဖစ္ သိရွိလာခဲ့သည္။
"ႂကည့္ထား ဒီေလာက္ေတာင္ႁဖစ္တဲ့ေကာင္ေလးေတာ့ ဘုရားရွင္က သူ႔အတြက္ေခၚမွာပါ၊ ဆရာ/ဆရာမတို႔ ဘာမွမပူနဲ႔ ဒီေကာင္ေလး ခရစ္ေတာ္ရဲ့ေနာက္လိုက္ေကာင္း ႁဖစ္လာမွာေသခၽာတယ္"
တီးတိုးေႁပာေနေသာစကားကို သူႂကားေတာ့ လံုးဝသူခရစ္ယာန္မႁဖစ္ရဟု သႏၷိဌာန္ခၽမွတ္လိုက္ေပမဲ့၊ တရားစခန္းအႃပီးမွာေတာ့ အားလံုးကႁပန္သြားႂကေပမဲ့ သူ႔အေန ႏွင့္ေတာ့ မတင္မကၽ ဘာဆိုဘာမွ မလုပ္တတ္သူမို႔ ဒီအကြ်တ္တရားလမ္းစၪ္ကို သူေကာင္းေကာင္း သိခၽင္လာသည္က ဘယ္လိုမွ တားဆီး၍ မရႏိုင္ႁဖစ္ကာ၊  တရား စခန္းအႃပီး သီးသန္႔ေလ့လာႁဖစ္သည္။
အဆံုးေတာ့ 'လာေရာက္ရႈႁမင္၊ ေကၽးဇူးတင္ႃမဲႁဖစ္၍ ၊ လာပါရႈပါ၊ က်င့္ၾကံပါဟ၊ု မပါပါေအာင္၊ ေခၚေဆာင္တိုက္တြန္း၊ တိုက္တြန္းႁခင္းငွါ၊ ထိုက္တန္စြာေသာ ဂုဏ္ထူးဝိေသသႏွင့္လည္း ႁပည့္စံုေတာ္မူ၏' ဆိုေသာ ငယ္စၪ္က စာသားအလကၤာ ကေလးေတြကို သူေကာင္းေကာင္းႁပန္ သတိရမိသည္။
áááááááááááááááááááá
                                                              
"ငေမာင္ အေမရြာထဲသြားေနတုန္း မင့္အေဖလာခဲ့ရင္ ေသခၽာေႁပာေပးလိုက္ၪီး ေနာ္"
"ဟုတ္ကဲ့ပါအေမ၊ သားေႁပာေပးလိုက္ပါမယ္"
အေမ့အား သူေႁပာႂကားအႃပီး၊ ညီ/ညီမေလးေတြကို စာသင္ႁပေနလိုက္သည္။ ကိုယ္တိုင္က ပညာေရးအေႁခခံ မေကာင္းခဲ့ေသာ္လည္း ညီ/ညီမေလးေတြကိုေတာ့ ပညာေရးတြင္ ထြန္းထြန္းေပါက္ေပါက္ႁဖစ္ေစခၽင္သည္။ ထိုအခိုက္ææ
"ငေမာင္ေရ သား အေမ ဘယ္သြားသလည္း မႁမင္ပါလား"
"အေမရြာထဲသြားတယ္ အေဖ၊ ခဏေနရင္ေတာ့ ႁပန္လာမယ္ ဒီနားေလးတင္လို႔ေႁပာတယ္ အေဖ"
" ေအးကြာ  ဒီမွာ ငေမာင့္အတြက္ အေဖ တာဟန္းကဝယ္လာတယ္ သားႄကိဳက္ရဲ့လား ႂကည့္ပါၪီး"
အေဖကမ္းေပးလာေသာ ပစၥည္းကို သူလွမ္းယူရင္းေႁဖႂကည့္လိုက္ေတာ့ အဖံုးအနက္ေရာင္ သားေရႀကိဳးႁဖင့္ ခန္႔ညားေသသပ္ေသာ 'သမၼာကၽမ္းစာ' ႁဖစ္ေန ေသာေႂကာင့္ သူအရမ္းေပၽာ္သြားသည္။ သူ႔ဘဝရဲ့ အစစအရာရာကို ေႁပာင္းလဲႏိုင္စြမ္းရွိေသာ ဘဝအာမခံကိုေပးေသာ 'ထာဝရဘုရား၏ ဧကဝါစာ စကားေတာ္မၽားပင္။
"ေကၽးဇူးပဲအေဖ"
"မဟုတ္တာ ငေမာင္ရာ အေဖက ငေမာင့္ကို 'သမၼာကၽမ္းစာ ဖတ္ရႈသူအဆင့္မကဘူး၊ ဓမၼအမႈေတာ္ေဆာင္အဆင့္ထိ ႁမင္ခၽင္တာကြ၊ ဒါမွ သားလိုပဲ အႁခားသူေတြကလည္း 'ဧဝံေဂလိ သတင္းေကာင္း' သားလိုခံယူယံုႂကည္ႂကႃပီး ထာဝရ ကြ်တ္ရာလမ္းကို ရႂကမွာေလ မဟုတ္ဘူးလား ဒါ အေဖ့ရဲ့ဆႏၵကြ ငေမာင္ရ"
"သာသနာေတာ္ႁမတ္အတြက္သားခႏၵာတည္ေနသေရြ႔ဆက္ကပ္ပါ့မယ္ အေဖ"
"ဒါမွ အေဖ့သားကြ"
ေထြးဖက္လိုက္ေသာ အေဖ (ပေထြး) ႁဖစ္သူ၏ အႂကင္နာတရားက သူ၏ ခႏၵာကိုယ္ကိုသာ ေထြးေပြ႔လိုက္ႁခင္းမဟုတ္ ဘုရားရွင္၏ ထာဝရေမတၲာကို အရင္းခံေသာ ေမတၲာႁဖင့္သူ၏ အေသြးအသားအာရံု အားလံုးကိုပင္ ေႏြးေထြးစြာေထြးေပြ႔လိုက္ႁခင္းပါ။
ပေထြးဆိုေသာ စကားသံသည္ အရင္ကနားဝင္မခၽိဳႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ အမန္စစ္စစ္ဧကန္ ေမတၲာသည္ကား သူ႔ဘဝ၏ အေမွာင္အားလံုးကို ႃဖိဳဖၽက္ႏိုင္စြမ္းခဲ့ေလႃပီ၊ ထိုမွ်မက ခရစ္ယာန္ဆိုေသာ စကားစုသည္လည္း ယခုေသာ္ကား သကာထက္သာ၍ခၽိဳ၊ ေရႊစင္အေထာင္အေသာင္းထက္မက သာ၍ ထိုက္တန္ေသာ 'ရတနာစစ္ တပါး' အႁဖစ္ ရႈႁမင္ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ရေလႃပီ။ ေဘးကေႁပာေသာ စကားထက္ ေသြးကေႁပာေသာ စကားသည္ ဘဝ၌အမွန္တကယ္ နားေထာင္ရန္ သင့္ေသာ အႁဖစ္အပၽက္ မၽားသာမက နားေထာင္သူတို႔အား ေဘးဘယာ ေဝးကြာေစ၍ လမ္းခရီးကိုလည္း အစၪ္ေႁဖာင့္ႁဖဴးေစခဲ့သည္မွာ စာေတြ႔သာမက လက္ေတြ႔၊ မၽက္ေတြ႔၊ ကိုယ္ေတြ႔ပင္ႁဖစ္ပါေတာ့သည္။
ဓမၼအေဆြမၽား ဘဝအေမာေႁပ၍ ခိုင့္ခန္႔ႏိုင္ႂကပါေစ
နာမေတာ္ႁမတ္၌
Samuel Soe Lwin